Кандидат-студенти от българска народност – ПМС № 103/1993 г. и кандидат-студенти по ПМС № 228/1997 г.

В Национална музикална академия се приемат за обучение лица от българска народност, живеещи извън Република България, както и граждани на Република Северна Македония за студенти, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г . за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

Прием 2024/2025:

Кандидатстването по посочените по-горе постановления се осъществява чрез Министерството на образованието и науката на Р. България. Информация може да бъде намерена в интернет страницата на МОН – https://www.mon.bg/dyasno-menyu/za-balgarite-zad-granitsa/obuchenie-v-balgariya/

Специализираните приемни изпити в НМА ще се проведат на 2 и 3 юли в НМА за кандидат-студентите, допуснати до тези изпити от МОН.

ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ Дата Час Стая/зала
Класическо пеене

Актьорско майсторство

02.07.2024

02.07.2024

11:00

13:00

№ 8

№ 9

Поп и джаз изкуство

/вид инструмент,

пеене, актьорско м./

02.07.2024 10.00 Зала „Алтернатива“

/нова сграда –

ул. „Людмил Стоянов“ № 6/

ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ Дата Час Стая/зала
/вид инструмент/ 02.07.2024 13:30 Зала № 48

 

За прием в степен бакалавър, след успешно положен/и изпит/и по специалност:

Солфеж и теория на музикалните елементи 03.07.2024 10:00 ч.  Зала № 41

За успешно положен изпит за кандидатстване в степен бакалавър или магистър е необходима минимална оценка добър 4,00 на всеки един от изпитите.

За прием в ОКС „бакалавър“ – оценяването на изпита по Солфеж и теория на музикалните елементи е с “да” или “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не”, се намалява с една единица.

Изпитните програми можете да намерите в кандидатстудентския и кандидатмагистърския справочник.

 

 

Срокът за записване на студентите по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. е от 02.09 до 10.09.2024 г.

Документи за записване, след класиране:

За първи курс за ОКС „бакалавър“ –

Преведени на български език и заверени:

– копие на диплома за средно образование;

– копие на приложението с оценките;

– удостоверение, че с тази диплома може да се кандидатства във висшите училища на държавата в която е придобито средното образование.

– Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – документите, необходими за издаване на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието – София, ул. „Антим І“ № 17, след издаване  на удостоверението, то се представя в Национална музикална академия, заедно с останалите документи.

Документите се подават на хартия и сканирани на електронен носител (CD, Flash памет) като на електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки документ трябва да е на отделен файл с оригиналните печати и заверки; името на файла трябва да е името на документа. Всички документи се сканират в PDF – формат.

Други документи – именник, студентска книжка, студентска лична карта – попълнени и със залепени снимки.

 

За ОКС „магистър“:

Ако документите са от чужбина следва да бъдат преведени и заверени. Дипломата за висше образование, заедно с приложението с оценките, трябва да е минала успешно проверка през НАЦИД, за което следва да бъде предоставена писмена информация. Към преведената и заверена диплома за средно образование и приложението с оценките се подава и Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – документите, необходими за издаване на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието.

Ако дипломата за висше образование е от българско висше училище се подава копие като се представя оригиналът за сверка. Ако дипломата за средно образование е от чужбина – с преведената и заверена диплома за средно образование и приложението с оценките се подава и Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието – София – документите, необходими за издаване на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието.

Документите се подават на хартия и сканирани на електронен носител (CD, Flash памет) като на електронния носител трябва да са сканирани цветно с резолюция 200 dpi и всеки документ трябва да е на отделен файл с оригиналните печати и заверки; името на файла трябва да е името на документа. Всички документи се сканират в PDF – формат.

Други документи – именник, студентска книжка, студентска лична карта – попълнени и със залепени снимки.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прием 2023/2024:

Кандидатстването по посочените по-горе постановления се осъществява чрез Министерството на образованието и науката на Р. България. Информация може да бъде намерена в интернет страницата на МОН – https://www.mon.bg/bg/173

Приемните изпити в НМА ще се проведат на 11, 12 и 13 септември в НМА за допуснатите до тези изпити от МОН.

за ОКС „бакалавър“:

Класическо пеене – изпити по Класическо пеене и Актьорско майсторство – 12.09.2023 г., № 8, 11:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Поп и джаз изкуство – изпити по Поп и джаз инструмент или Поп и джаз пеене и Актьорско майсторство – 11.09.2023 г. 13:00 часа зала „Алтернатива“ /ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Инструментално изкуство – изпити по инструмент – 12.09.2023 г. №48, 11:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Солфеж и теория на музикалните елементи – за всички специалности за ОКС „бакалавър“, успешно издържали изпитите по специалности – 13.09.2023 г., №41, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Специалности и брой места за ОКС „бакалавър“:

ПМС № 103/1993 г.

Класическо пеене – 2 места

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 2 места

ПМС № 228/1997 г.:

Класическо пеене – 1 място

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 1 място

Кандидатстудентски справочник – в него можете да намерите изпитните програми по всяка специалност за степен бакалавър.
Всички кандидат-студенти за ОКС „бакалавър“, които бъдат класирани за прием от МОН, при записването в НМА са длъжни да представят на хартия документите, които са подали електронно заедно с Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието /София/.

Приемните изпити в НМА, за допуснатите от МОН, ще се проведат присъствено както следва:

за ОКС магистър след бакалавър

Музикално-сценична режисура – 11.09.2023 г., № 9, 14:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Инструментално изкуство – изпити по инструмент – 12.09.2023 г. №48, 11:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Поп и джаз изкуство/Поп и джаз пеене  – 11.09.2023 г. 13:00 часа зала „Алтернатива“ /ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

 

Специалности и брой места за ОКС „магистър“ след „бакалавър“:

ПМС № 103/1993 г.

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 2 места

ПМС № 228/1997 г.:

Инструментално изкуство – 1 място

Музикално-сценична режисура – 1 място

Кандидатмагистърски справочник – в него можете да намерите изпитните програми по всяка специалност за степен магистър след бакалавър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В Национална музикална академия  се приемат за обучение лица от българска народност, живеещи извън Република България, както и граждани на Република Северна Македония за студенти, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г . за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

Прием 2022/2023:

Кандидатстването по посочените по-горе постановления се осъществява чрез Министерството на образованието и науката на Р. България. Информация може да бъде намерена в интернет страницата на МОН – https://www.mon.bg/bg/173

Приемните изпити в НМА ще се проведат на 8, 9 и 12 септември в НМА.

за ОКС „бакалавър“

Класическо пеене – изпити по Класическо пеене и Актьорско майсторство – 09.09.2022 г., № 8, 11:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Поп и джаз изкуство – изпити по Поп и джаз инструмент или Поп и джаз пеене и Актьорско майсторство – 09.09.2022 г. 10:00 часа зала „Алтернатива“ /ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Инструментално изкуство – изпити по инструмент – 08.09.2022 г. №48, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

Солфеж и теория на музикалните елементи – за всички специалности за ОКС „бакалавър“, успешно издържали изпитите по специалности – 12.09.2022 г., №40, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

 

Изпитни програми – за ОКС „бакалавър“Специалности и брой места за ОКС „бакалавър“:

ПМС № 103/1993 г.

Класическо пеене – 3 места

Поп и джаз изкуство – 2 места

Инструментално изкуство – 3 места

ПМС № 228/1997 г.:

Класическо пеене – 1 място

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 1 място

Приемните изпити в НМА ще се проведат присъствено както следва:

за ОКС магистър след бакалавър

Поп и джаз изкуство/Поп и джаз пеене  – 20.09.2022 г. 10:00 часа зала „Алтернатива“ /ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Инструментално изкуство – изпити по инструмент – 26.09.2022 г. зала „Д. Ненов“, 13:30 часа /л. „Акад. Людмил Стоянов“ №6/

Класическо пеене – изпити по Класическо пеене и Актьорско майсторство – 27.09.2022 г., № 8, 10:00 часа /бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94/

 

Изпитни програми – за ОКС „магистър“ след „бакалавър“

Специалности и брой места за ОКС „магистър“ след „бакалавър“:

ПМС № 103/1993 г.

Класическо пеене – 1 място

Поп и джаз изкуство – 1 място

Инструментално изкуство – 1 място

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Прием 2021/2022:

МОН СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2021/2022 година. Информацията можете да намерите тук.

На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г.

 

Информация относно провеждането на специализираните приемни изпити за кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г., допуснати до кандидатстване в НМА за учебната 2021/2022 г.:

Специализираните изпити в НМА ще се проведат дистанционно чрез изпращане на видеоматериали със запис на изпълнение на изисквания изпитен материал по специалностите – Класическо пеене, Инструментално изкуство – вид инструмент, Поп и джаз инструментално изкуство, Поп и джаз пеене. По специалност Класическо пеене, след успешно полагане на изпитите от първите два етапа, кандидат-студентите биват допуснати до трети етап – Солфеж и теория на музикалните елементи, който ще се проведе онлайн в Zoom, за което е необходимо кандидатите да имат компютър или лаптоп с интернет връзка и инсталирано десктоп приложение ZOOM, аудио слушалки и микрофон.

Изпитните програми са публикувани тук:

КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ

ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО – вид инструмент

ПОП И ДЖАЗ ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО

ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ

ВИДЕОМАТЕРИАЛИТЕ трябва да се изпратят С ЛИНК, качени в някоя от платформите,  например – one drive, google drive.

Информация за споделяне на файлове и папки в One drive.

Информация за споделяне на файлове в Google drive /Google Диск/

 

Видеоматериалите се изпращат в СРОК  ДО 03 СЕПТЕМВРИ  на следния имейл адрес – nikoleta@nma.bg

Записът трябва да започва с представяне на кандидата и показване на документ за самоличност, както и съобщаване на материала, който ще бъде изпълнен.

Прослушването на видеоматериалите ще бъде на 8, 9 и 10 септември.

На 10 септември онлайн /синхронно/ ще се проведе изпитът по Солфеж и теория на музикалните елементи за специалност Класическо пеене, за което кандидат-студентите ще получат информация по имейл.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________