Прием с успешно издържан държавен изпит по теория и практика на професията за учебната 2021-2022