Предстоящи Събития

Views Navigation

Събитие Views Navigation

Today

Последни изминали Събития

Консултация за кандидат-студенти в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“

Уважаеми кандидат-студенти, На 10 юни (понеделник) от 15,30 ч. ще се проведе безплатна консултация от проф. д-р Кремена Ангелова за кандидатстващите в специалност „Звукорежисура, звуков и […]

Общо отчетно събрание на НМА

НМА сграда 1 бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, Sofia

Уважаеми членове на Общото събрание на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", На основание   решение на Академичния съвет от 07 септември 2021 година, свиквам редовно отчетно общо […]

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Основна цел на проектното предложение

НМА сграда 1 бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, Sofia

  ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 - Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"   Основна цел на проектното предложение е модернизацията […]