09.07.2024

Информация за подаване на документи и настаняване в студентски общежития за учебната 2024/2025 година

10.05.2024

Веселина Раева, Хоноруван професор д-р

11.03.2024

Явор Гочев. Огледалото и отражението

11.03.2024

Весела Бояджиева. Древноруската православна партитура като изображение на обратната перспектива

11.03.2024

Денислав Томов. Композиторската школа в НМА „Проф. Панчо. Владигеров“

11.03.2024

Андрей Лешков Действителността на недействителното

06.03.2024

Сабина Йорданова, Главен асистент д-р

03.01.2024

Процедури за заемане на академични длъжности 2024

2024 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Класическо пеене“, Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
03.01.2024

2024

2024 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Музикотерапия/ Наталия Христова-Крачанова – редовен докторант към катедра […]
22.11.2023

Интегрална музикална теория 2023 г.

05.10.2023

Интегрална музикална теория 2022 г.

22.03.2023

Докторанти на НМА на турне

Концерт с музика от класицизма до наши дни ще представят в Пазарджик, София и Враца блестящите инструменталисти от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Божидара Трохарова […]
21.03.2023

XIII АКАДЕМИЧЕН КАМЕРЕН КОНКУРС

На 29 април в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще се проведе XIII Академичен камерен конкурс, посветен на 190 години от рождението на Йоханес Брамс. […]
08.03.2023

Докторантски четения 17-18 май 2023

Катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ви кани за участие в единадесетото издание на […]
08.03.2023

Академични пролетни четения 27-28 април 2023

Катедра „История на музиката и етномузикология“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ отправя покана за участие в предстоящите Академични пролетни четения – […]
07.03.2023

Тържествен концерт

124 години от рождението на професор Панчо Владигеров (13 март 1899 – 8 септември 1978) отбелязва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с тържествен концерт. На […]
14.02.2023

Академичен конкурс за художествена песен на немски език за певци и пианисти

Конкурсът ще се проведе на 19 и 20 април 2023 г. от 17 часа в концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. На 20 април от 19:30 […]
08.02.2023

Процедури за заемане на академични длъжности 2023

2023 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Класическо пеене“ Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
16.01.2023

2023

2023 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/ Джан Юен – редовен докторант към […]
29.11.2022

ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот

В съответствие със заповед №. РД-09-783/24.11.2022 г. на Ректора на НМА, на основание чл. 16 ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка […]