11.07.2024

График за очните занятия на специалности Балетно изкуство/Балетна педагогика и Фолклорна хореография за зимния семестър на учебната 2024/2025 година

Уважаеми студенти, Графикът на очните занятия можете да видите ТУК. Легенда към графика.
08.07.2024

Допълнителен прием след средно образование за учебната 2024/2025 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява допълнителен прием след средно образование по държавна поръчка за учебната 2024/2025 г. по всички специалности БЕЗ специалностите: Теория на […]
10.06.2024

На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г. и по ПМС № 228/1997 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ публикува информация за кандидатстването и приема на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти […]
22.05.2024

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност 2024 г. – втора сесия

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2024 г. – втора сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
19.03.2024

Съобщение във връзка с предварителните приемни изпити за уч. 2024/2025 г.

Уважаеми кандидат-студенти, Уведомяваме ви, че на предварителните приемни изпити в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ за учебната 2024/2025 г. няма да има прием в специалност Педагогика на […]
06.02.2024

Предварителен прием 2024/2025

Уважаеми кандидат-студенти, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява предварителни приемни изпити за учебната 2024/2025 г.  за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ след средно образование във […]
23.01.2024

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност 2024 г. първа сесия

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2024 г. – първа сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
09.01.2024

09.01.2024 г.

09.01.2024 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ ЗРАСРБ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“, СОФИЯ  ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 8.3 […]
20.10.2023

Обяви за конкурси за докторанти 2023/2024

Обява за конкурси за докторанти – 2023/2024 20.10.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2023/2024 […]
20.10.2023

20.10.2023 г.

20.10.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
13.09.2023

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /четвърта сесия/

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – четвърта сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
13.07.2023

Допълнителен прием за магистър след висше образование за учебната 2023/2024 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява допълнителен прием след висше образование  по държавна поръчка и платено обучение за учебната 2023/2024 г. по всички специалности. Документите […]
30.06.2023

На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г. и по ПМС № 228/1997 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ публикува информация за кандидатстването и приема на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти […]
18.04.2023

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /трета сесия/

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – трета сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
27.03.2023

Проверка на резултати от предварителните приемни изпити за учебната 2023/2024 г.

Проверка на резултатите на успешно издържалите предварителните кандидатстудентски изпити можете на направите на следния линк – https://ns.nma.bg/ Проверката се осъществява чрез въвеждане на сигнатура /входящия номер […]
13.02.2023

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /втора сесия/

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – втора сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
03.01.2023

03.01.2023 г.

03.01.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
21.10.2022

21.10.2022 г.

21.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
14.10.2022

14.10.2022 г.

14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
14.10.2022

Обяви за конкурси за докторанти 2022/2023

Обява за конкурси за докторанти – 2022/2023 14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 […]