СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ОРКЕСТЪРА

  За длъжности:

„Солист-оркестрант“ – група „Тромпет“ – 1 място;

„Оркестрант“ – група „Първи цигулки“ – 1 място;

„Оркестрант“ – група „Втори цигулки“ – 3 места;

„Оркестрант“ – група „Фагот“ – 1 място.

Конкурса ще се проведе от 10.00 ч. на 31.05.2022 г. на „Голяма сцена“ в Софийската опера и балет.

Документи за допускане до конкурс:
– Автобиография/СВ;
– Оригинал и ксерокопие на диплом за завършено висше музикално образование;
– Молба за допускане до конкурс – по образец на СОБ;
– Лична карта.

Срок за подаване от  16.05.2022 г. до 26.05.2022 г. в отдел „ЧР” на СОБ.