Академичен център за иновативни образователни технологии

Проф. д-р Наташа Япова

Ръководител на Академичния център за иновативни образователни технологии