Обяви за конкурси за докторанти

20.10.2023

Обяви за конкурси за докторанти 2023/2024

Обява за конкурси за докторанти – 2023/2024 20.10.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2023/2024 […]
14.10.2022

Обяви за конкурси за докторанти 2022/2023

Обява за конкурси за докторанти – 2022/2023 14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 […]
28.09.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2021/2022

Обява за конкурси за докторанти – 2021/2022 28.09.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2021/2022 […]
08.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020/2021

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2019

Обяви за конкурси за докторанти  2019           24.09.2019 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2018

Обяви за конкурси за докторанти      2018            09.10.2018 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално […]