STUDENTUM OPERA SCRIPTA

Годишно издание за студентски научни разработки

Редакционен съвет:

гл. ас. д-р Петя Цветанова (главен редактор)

доц. д-р Илия Граматиков

проф. д-р Наташа Япова

доц. д-р Николай Градев

Национална музикална академия

„Проф. Панчо Владигеров“

ISSN 2683-0184

ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР

Най-новото електронно издание на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – Studentum opera scripta – дава възможност на студентите от всички специалности в академията да публикуват свои разработки. Целта на изданието е да стимулира младите изследователи, предоставяйки им място за изява. Тематичният акцент на първия брой е българската музикална култура. Публикуваните материали са изготвени като курсови работи, част от обучението в НМА. Предвижда се в бъдещите издания да се засягат тематичните области на музикалната история, теория, изпълнителско изкуство, на философия на музиката, музикалната педагогика, звукорежисурата и др. Целта е да се обхванат музикалните и танцовите специалности, изучвани във висшите училища.

Studentum opera scripta е отворено за публикации на студентите от всички университети с обучение по музикално и танцово изкуство.

За повече информация и контакт:

soscripta@nma.bg

гл. ас. д-р Петя Цветанова

Брой 1/2019

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

От редактора

 

МУЗИКАЛНА ИСТOРИЯ

Звездалина Коларова – Александър Кръстев и неговата следа в културно- музикалния живот на Варна

Божидар Рахнев – Мястото на първата българска симфония сред европейската музика от началото на ХХ век

Мая Любенова – Музикалнокултурното и просветното дело в Горна Оряховица от Освобождението до 1944 г.

Мила Михова–Музикалният хумор на Панчо Владигеров в Хумореска, оп. 15

Александър Ботушаров–Дарът на Прометей в Концерт за пиано и голям оркестър от Димитър Ненов

Николай Желязков– Петте клавирни миниатюри на Димитър Ненов като задължителна програма в клавирните конкурси „Димитър Ненов“

Александър Илчев – Един почти непознат опус на Лазар Николов: Сонатина за цигулка и пиано

Исабел Иванова – Любомир Денев-младши и филхармония „Пионер“

 

МУЗИКАЛНА ТEOРИЯ

Ния Бонева–Хроматичният стил на Моцарт – отвъд границите на класическата музикална лексика