Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Проф. д-р КРЕМЕНА АНГЕЛОВА

ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Тел. 02 / 4409 745


Проф. д-р ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

ЗАМ. ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Тел. 02 / 4409 745


Теоретико-композиторският и диригентски факултет се оформя като самостоятелна учебна структура през 1954 г., когато Държавната музикална академия е преименувана на Българска държавна консерватория и е преструктурирана в три факултета: Теоретико-композиторски и диригентски, Инструментален и Вокален.

Теоретико-композиторският и диригентски факултет (ТКДФ) е ключово звено в цялостната структура на Академията. Неговите преподаватели осъществяват обучението по музикалнотеоретичните дисциплини на студентите от всички факултети.

Обучаващите се в ТКДФ студенти имат възможност да участват в творчески и изследователски проекти, в научни форуми, както и да публикуват в специализираните издания на НМА. За пълноценната подготовка по диригентските специалности студентите имат възможност да работят с два професионални състава – с Академичния симфоничен оркестър (АСО) и със Смесения камерен хор „Проф. Георги Димитров”. Активно е застъпено практическото обучение и в специалността звукорежисура, звуков и медиен дизайн – нейните студентите имат редовни стажове в престижни институции като Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Както в миналото, така и днес в ТКДФ преподават най-изтъкнати фигури на музикалното изкуство и наука. Много от тях са лауреати на международни конкурси, имат активна художественотворческа и изследователска дейност. Със своите ярки постижения, включително извън пределите на България, те достойно представят музикалната ни култура, утвърждавайки авторитета на Академията.

 

 

ДЕКАНИ НА ТКДФ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

проф. Веселин Стоянов (1902 – 1969)

акад. Марин Големинов (1908 – 2000)

проф. Димитър Сагаев (1915 – 2003)

проф. Димитър Русков (1925 – 2010)

проф. Георги Димитров (1904 – 1979)

проф. Бенцион Елиезер (1920 – 1993)

проф. Крум Ангелов (1918 – 2006)

проф. Васил Арнаудов (1933 – 1991)

проф. Самуил Видас (1924 – 1984)

проф. Александър Танев (1928 – 1996)

проф. Александър Текелиев

проф. Михаил Пеков

проф. д-р Правда Горанова

проф. д-р Димитър Цанев

проф. д-р Адриана Благоева

проф. д-р Кремена Ангелова

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ В ТКДФ

 

Музикознание

Композиция

Теория на музиката

Хорово дирижиране

Оперно-симфонично дирижиране

Дирижиране на духов оркестър

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Медийна композиция

Музикотерапия

Мениджмънт на музикалните индустрии

Педагогика на обучението по музика