Студентски клуб по опазване на околната среда

Председател – Димитър Стоянов

 

Студентски клуб „Дигитални умения и креативност“

Председател – Антония Петрова

 

Студентски клуб „Предприемачество“

Председател – Лили Мартиросян

 

Студентски клуб „Презентационни умения“

Председател – Маргарита Трайкова