Председател – Кристиана Димитрова

e-mail: kristianadimitrova.ssnma@gmail.com

Председател – Антонио Дачовски

e-mail: antoniodachovski.ssnma@gmail.com

Зам.-председател – Николай Желязков

e-mail: nikolayzhelyazkov.ssnma@gmail.com

Зам.-председател – Мария-Каролина Койнова

e-mail: karolinakoynova.ssnma@gmail.com

Зам.-председател – Аида Пипоян

e-mail: aidapipoqn.ssnma@gmail.com

Секретар – Диана Димитрова

e-mail: dianadimitrova.ssnma@gmail.com

Антонио Дачовски – Председател на СС

Николай Желязков – Зам.-председател на СС

Мария-Каролина Койнова – Зам.-председател на СС

Аида Пипоян – Зам.-председател на СС

Диана Димитрова – Секретар на СС

Мартина Чанева – Координатор на ИФ към СС

Кириаки Халкиа – Координатор на ТКДФ към СС

Моника Макавеева – Координатор на ВФ към СС

Димитър Стоянов – Координатор на ПДИ към СС

Председател – Симон Павлов

Членове:
Зам.-председател: Марта Гайтанджиев
Калина Бахарова
Михаела Генова
Борислав Запрянов

Станислава Ризова