Студентски съвет към, НМА е единствения легитимиран представител на студентската общност в Академията и се състои от представителите на студентите на НМА.

Целите на Съвета са свързани с: реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се в НМА, политиката за подобряването на условията за реализация на хора на културата и изкуството след завършване, провеждане на културни, спортни, научни, творчески, междууниверситетски и международни дейности.

Студентският съвет е пространство, в което не съществуват ограничения, свързани с пол, раса, етнос, конформизъм, несериозност, сериозност, високомерие, примирение. Ние сме студентите и не бива да се случват такива видове ограничения.

Всеки студент на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ може да участва в работата на Съвета и да използва неговите възможности.

Ние сме обединени от нещо много по-голямо от нормата на закона. Отнасяме се един към друг неформално, съпричастно, откровено. Правилата ни служат да свършим задачата, а не да ограничават преценката ни.

Студентския съвет на НМА се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към дейностите, реализирани от него, като по този начин способства за изграждането на нови и полезни умения в бъдещите специалисти.