1. Делегати на СС в ОС на НПСС:

 • Антонио Дачовски /с право на глас/
 • Мария-Каролина Койнова /съвещателен/
 • Кристиана Димитрова /съвещателен/

 

2. Представител на Студентски съвет в Контролния съвет:

 • Йордан Петев

 

3. Представители на Студентски съвет в Академичния съвет:

 • Антонио Дачовски
 • Николай Желязков
 • Мария-Каролина Койнова
 • Аида Пипоян
 • Диана Димитрова

 

4. Представители на Студентски съвет във Факултетните съвети:

 

4.1. ФС – ТКДФ

 • Марта Гайтанджиева
 • Кириаки Халкиа
 • Кристиана Димитрова
 • Мария-Каролина Койнова

 

4.2. ФС – ИФ

 • Мартина Чанева
  Николай Желязков

 

4.3. ФС – ВФ

 • Антонио Дачовски
 • Аида Пипоян

 

5. Представители на Студентски съвет в Атестационните комисии:

 

5.1. АК – ТКДФ

 • Антонио Дачовски

 

5.2. АК – ИФ

 • Николай Желязков

 

5.3. АК – ВФ

 • Аида Пипоян

 

6. Представител на Студентски съвет в Съвета на настоятелството:

 • Антонио Дачовски

 

7. Делегати на Студентски съвет в СОПКОАС:

 • Мария-Каролина Койнова
 • Антонио Дачовски

 

8. Делегати на Студентски съвет в комисията по качество към СОПКОАС

 

8.1. КК към СОПКОАС – ТКДФ

 • Мария-Каролина Койнова
 • Кристиана Димитрова

 

8.2. КК към СОПКОАС – ИФ

 • Калина Бахарова
 • Николай Желязков

 

8.3. КК към СОПКОАС – ВФ

 • Аида Пипоян
 • Диана Димитрова