Очакваме Вашите въпроси към нас!!!

 

На:
Тел.: 02 / 44 09 743,

 

На Facebook страницата ни:
Студентски съвет при НМА“Проф. Панчо Владигеров“

 

На Instagram страницата ни:
studentski.savet_nma

 

e-mail: studentsunion.nma@gmail.com

e-mail на Председателя на СС: antoniodachovski.ssnma@gmail.com

e-mail на Секретаря на СС: dianadimitrova.ssnma@gmail.com