Дейността на комисията е постоянна и се реализира целогодишно, както следва:

  • подпомага настанителните кампании в студентските общежития на НМА;
  • изработва и предлага на Ректора критерии за получаване на стипендии, съгласно ПМС № 90;
  • преглежда подадените документи и прави предложение до Ректора за заповед за изплащане на стипендии на одобрените студенти, съгласно утвърдените и приложени критерии.

Комисията по социално-битовите въпроси на студентите приема молби за еднократна помощ или награда и предлага на Ректора за утвърждаване на одобрените и отпускането на средствата.

КСБВУ има председател, зам.-председател и членове:

  • Кристиана Димитрова (Председател);
  • Аида Пипоян (Заместник-председател);
  • Антонио Дачовски;
  • Мария-Каролина Койнова;
  • Николай Желязков.

Временна работната група има за цел да подпомага практиката на звукорежисьорите, като се осъществи контакт със студентите от различните катедри и факултети при НМА „Проф. Панчо Владигеров“, които биха искали да придобият повече опит в свиренето/пеенето за запис в студио. За звукорежисьорите би било полезно да експериментират с инструменталисти и вокалисти от всички специалности, а за изпълнителите – да се запознаят със звукозаписния процес в концертната зала на НМА.

ВРГПЗПЗС се разделя на Координатори по факултети и Ръководител на цялата група.

Координаторите имат за цел да запазват часовете за запис и да ги въвеждат в екселска таблица.

*За да си запазите ден и час задължително трябва да се обадите на координатора по факултет или да му изпратите имейл!

**Практиката е с цел обучение, а не получаване на краен продукт.

График на дните и часовете за записи:

Вторник – от 13:30 часа до 16:00 часа;
Сряда – от 12:30 часа до 15:00 часа;
Петък – от 14:30 часа до 17:00 часа.


Ръководител:

– Мария-Каролина Койнова, тел. 089 705 5350, e-mail: karolinakoynova@gmail.com

Координатор „ИФ“:

– Николай Танев, тел. 088 842 4343, e-mail: nikitanevgeorgiev12@gmail.com

Координатор „ТКДФ“:

– Теменуга Мишкова, тел. 088 518 2793, e-mail: temenuga.mishkova@gmail.com

Координатор „ВФ и ПДИ“:

– Елизар Ставрев, тел. 087 631 7996, e-mail: elizarski@gmail.com