Студентски съвет

Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища започва през 1994 година. Идеята за създаването на тези студентски организации е те да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред Ръководството на Висшите училища, които представляват.

В края на 1995 година, след промени в Закона за висшето образование, Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Съгласно тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен мандат на управление.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висшето образование, в гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на тази организация е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях. Основната цел на Националното представителство на студентските съвети е утвърждаване на Студентските съвети като основни значими партньори на Ръководствата на ВУ в страната.

Промените през юни 2004 година в Закона за висшето образование задължават университетите да проведат в рамките на шест месеца избор за нови Студентски съвети. Това бе належащо във връзка с въвеждане на ограничения в мандатния период. Мандатността от четири години се промени на две, с възможност за избор на втори мандат. Основния аргумент на законодателя е да преустанови дългогодишната практика – едни и същи лица за дълъг период от време да представляват колегите си по недемократичен и непрозрачен начин.

Днес Студентски съвет към Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е част от колектива на ръководството на академията. Наши представители са членове на ръководните органи на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и работят за разрешаване на студентските проблеми и казуси. Водени от общите ни мисии и цели да работим за подобряване на качеството на обучение, ние, студентите продължаваме мисията на нашите предшественици.

Списък на студентите на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ победители в Националния приз „Студент на годината“ в категория „Изкуства“ през годините:

 

 1. Хрисимир Здравков Дамянов, ВФ (2010 г.)
  2. Мирослав Павлов Димов, ИФ (2012 г.)
  3. Радостина Николаева Павлова, ВФ (2017 г.)
  4. Мила Николаева Михова, ИФ (2018 г.)
  5. Николай Евгениев Желязков, ИФ (2020 г.)
  6. Дарина Николова Дикова, ИФ (2021 г.)

Антонио Дачовски

Председател на СС


Диана Димитрова

Секретар на СС