Факултетът е основно звено на висшето училище, което обединява катедри за осигуряване на обучението на студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко професионални направления от областите на науката, по които висшето училище е акредитирано да провежда обучение. В структурата на Национална музикална академия има три факултета:

Теоретико‐композиторски и диригентски факултет


Теоретико‐композиторски и диригентски факултет В Теоретико-композиторския и диригентски факултет (ТКДФ) се изучават специалностите: композиция, дирижиране, музикознание, педагогика на обучението по музика, тонрежисура. Тук са преподавали големите имена в българското музикално изкуство и наука Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Стоян Джуджев, Константин Илиев, Лазар Николов, Васил Арнаудов и др. ТКДФ подготвя висококвалифицирани специалисти. Качеството на обучение в него гарантира професионална реализация на възпитаниците му както у нас, така и в чужбина. В учебния процес студентите разполагат с учебен хор, професионален симфоничен оркестър, библиотека и фонотека с богат фонд от книги, ноти и звукозаписи, аудио-визуален център, концертна зала с орган. ТКДФ организира и провежда международни и национални конкурси, конференции, семинари, майсторски класове. Студентите имат възможност да работят със световни имена - композитори, диригенти, музиколози.


Инструментален факултет


Инструменталният факултет (ИФ) е създаден с постановление на Министерски съвет от 1 март 1951 година. Тогава в рамките на съществуващата от 1921 г. Държавна музикална академия той се обособява като Изпълнителски факултет. В момента ИФ има разкрити 16 специалности, обединени в 6 катедри: пиано, цигулка, струнни инструменти, дървени духови инструменти, медни духови и ударни инструменти, камерна музика и клавирен съпровод. В него получават специализирано и ориентирано към изпълнителската практика професионално музикално образование над 400 български и чуждестранни студенти. По време на обучението си те разполагат с богата музикална библиотека и фонотека, две концертни зали, орган, професионален симфоничен оркестър. Факултетът подготвя инструменталисти на високо ниво - солисти, оркестранти, камерни музиканти и преподаватели в образоватално-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор, а формите на следдипломна квалификация и майсторски клас дават възможност на младите музиканти да продължат инструменталното си развитие, да разширят и задълбочат както теоретичните си познания, така и своя репертоар - от барок до многобройните течения в съвременната музика. Студентите в най-големия факултет на НМА имат възможност да работят под ръководството на елитни музиканти с многогодишен преподавателски опит и активна национална и международна концертна дейност. Единната естетическа основа и общите цели на педагозите са свързани с развитието на най-добрите традиции, формирани в развитието на българскта инструментална школа. Организираните от факултета и по катедри национални и международни конкурси, майсторски класове, курсове на гостуващи у нас чуждестранни артисти, както и студентските концертни изяви представляват важна част от обучението на младите изпълнители, помагат им да оформят своята творческа индивидуалност и на практика осъществяват необходимата връзка между процеса на обучение и професионалната сценична изява. В учебния процес студентите разполагат с учебен хор, професионален симфоничен оркестър, библиотека и фонотека с богат фонд от книги, ноти и звукозаписи, аудио-визуален център, концертна зала с орган. ТКДФ организира и провежда международни и национални конкурси, конференции, семинари, майсторски класове. Студентите имат възможност да работят със световни имена - композитори, диригенти, музиколози.


Вокален факултет


Вокалният факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров” подготвя специалисти на високо професионално ниво в областта на музикално-сценичните изкуства и поп-музиката - солисти, изпълнители и преподаватели в образоватално-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор в специалностите: Класическо пеене, Музикално-сценична режисура, Поп и джаз изкуство, Балетно изкуство. Във ВФ са преподавали редица значими творци в областта на българското музикално-сценично изкуство: Любомир Пипков, Драган Кърджиев, Георги Златев-Черкин, Христо Бръмбаров, Илия Йосифов, Асен Димитров и др. За обучението на студентите са предвидени библиотека и фонотека с богат фонд от книги, ноти и звукозаписи, аудио-визуален център, концертна зала с орган и професионален симфоничен оркестър. ВФ организира и провежда международни и национални конкурси, конференции, семинари, майсторски класове. Оформянето на творческата индивидуалност и необходимата връзка между процеса на обучение и професионалната сценична реализация на студентите от Вокалния факултет се осъществява в Учебен оперен театър. В учебния процес студентите разполагат с учебен хор, професионален симфоничен оркестър, библиотека и фонотека с богат фонд от книги, ноти и звукозаписи, аудио-визуален център, концертна зала с орган. ТКДФ организира и провежда международни и национални конкурси, конференции, семинари, майсторски класове. Студентите имат възможност да работят със световни имена - композитори, диригенти, музиколози.