Професор д-р Теодора Павлович

ръководител на катедрата


До 2020 г. катедрите „Дирижиране“ и „Композиция“ съществуват като самостоятелни академични структури.

Историята на диригентската професия в България започва от втората половина на ХIХ век, когато редица талантливи музиканти основават и дирижират първите хорове у нас. Композиторите от т. нар. първото поколение – Емануил Манолов, завършил Синодалната певческа школа в Москва и Московската консерватория, Панайот Пипков и Маестро Георги Атанасов, завършили Миланската консерватория, Александър Кръстев, дипломиран в Загребската консерватория, Атанас Бадев, възпитаник на Придворната певческа школа в Петербург, Добри Христов и Ангел Букорещлиев, учили в Прага, и още много други образовани и надарени личности стават основоположници на професионалната българска музикална култура, проявявайки своя талант като композитори и диригенти. През първата половина на ХХ век редица музиканти се заемат с ръководството на новосъздадените оркестри и оперни театри. Сформирането от Саша Попов на Академичния симфоничен оркестър (АСО) в Музикалната академия през 1928 г. е безспорно отправната точка за развитието на професионалната ни симфонична музика.

Подобно устремно развитие води до необходимостта от професионално обучение на диригенти у нас. Основата му се поставя от Марин Големинов с организирания от него през 1943 г. в Академията курс по оркестрово дирижиране. На базата на този курс през 1949 г. се създава и първият клас по оркестрово дирижиране, ръководен от известния оперен диригент проф. Асен Димитров.

В специалността „Оперно-симфонично дирижиране“ след проф. Асен Димитров ключово място заемат две именити личности: проф. Влади Симеонов и проф. Константин Илиев – новатор и визионер, който издига обучението по оркестрово дирижиране в България на ниво, адекватно на творческите търсения в европейското музикално изкуство от втората половина на ХХ век. Естествен продължител на тяхното дело става акад. Васил Казанджиев, който от 1988 до 2004 г. поема ръководството на звеното по оперно-симфонично дирижиране.

Особено важна в обучението по дирижиране е възможността за практическа работа, която Академията осигурява на студентите диригенти – през 1955 г. по инициатива на проф. Асен Димитров и проф. Влади Симеонов се създава учебен симфоничен оркестър, наречен АСО като наследник на оркестъра на Саша Попов.

Нова фаза в професионалното обучение по дирижиране у нас настъпва през 1951 г., когато проф. Георги Димитров създава първия хороводиригентски клас – предпоставка за основаването на катедра „Дирижиране“ като самостоятелно педагогическо и научно звено.

Начало на съвременната методика на преподаването на хорово дирижиране принадлежи на проф. Димитър Русков. Възпитаник на Лениградската консерватория, той пренася предимствата на руската педагогическа система, като същевременно я адаптира за българските условия.

Първоначално проф. Георги Димитров осъществява практическата работа по хорово дирижиране с хор, сформиран от студенти, които участват в него и като певци, и като диригенти. През 1955 г. за нуждите на учебната хорова работа се създава професионален камерен хор – днес смесен камерен хор „Проф. Георги Димитров“.

Високите постижения на българската педагогическа школа в областта на хоровото дирижиране се дължат и на изтъкнатите хорови диригенти проф. Васил Арнаудов, проф. Георги Робев, проф. Самуил Видас, проф. Лилия Гюлева, проф. Анна Белчева, проф. Стоян Кралев. Свидетелство за тяхната творческа и педагогическа всеотдайност и талант са многобройните им възпитаници – активни фигури на концертния подиум днес както България, така и в чужбина.

Освен двете основни художественотворчески звена – „Оперно-симфонично дирижиране“ и „Хорово дирижиране“, към катедрата има и звено от преподаватели по дисциплината четене и свирене на партитури. Тя е включена в програмите на Академията след 1944 г. Първоначалната организация на учебните планове и програми по нея е създадена от преподавателите Никола Терзиев и д-р Николай Топузов. За Никола Терзиев сведенията са оскъдни. Николай Топузов защитава докторската си дисертация „Karl Reinecke – Beiträge zu seinem Leben und seiner Symphonik“ („Карл Райнеке – принос върху неговия живот и симфонизъм“) през 1943 г. във Философския факултет на Берлинския университет.

За пълноценното образование на студентите по дирижиране в катедрата се преподава и дисциплината вокална постановка (днес наричана вокална подготовка и хорови трудности), чиито пръв преподавател е Лазар Максимов.

През 1950 г. в ДМА се създава клас по композиция. Първите професори в него са именитите български композитори Панчо Владигеров, Веселин Стоянов, Марин Големинов и Парашкев Хаджиев. През 1965 г. в БДК се основава катедра „Композиция“ с първи ръководител проф. Александър Райчев. Основна цел на обучението на студентите композитори е постепенното и целенасочено практическо овладване на основните композиционни форми и жанрове на базата на специфичното им инструментално, вокално и оркестрово осмисляне. Един от най-важните моменти в обучението по композиция е работата върху изграждането на индивидуален стил и облик на творчеството.

През 2020 г. катедра „Дирижиране“ се обединява с катедра „Композиция“.

 

* * *

 Приемно време на преподавателите

ОПЕРНО-СИМФОНИЧНО ДИРИЖИРАНЕ
Проф. д-р Деян Павлов – сряда – 13-15 ч. – Зала 3
deyanpavlo@abv.bg
Доц. д-р. Георги Патриков – петък – 12-14 ч. – Зала 9
georgi_patrikov@yahoo.com

ХОРОВО ДИРИЖИРАНЕ
Проф. д-р Адриана Благоева – понеделник 11-13ч. зала
blagoeva_adi@abv.bg
Проф.д-р Теодора Павлович – вторник 16.30-17.30 ч. зала 22
theodora@techno-link.com
Ас. д-р Георги Еленков – вторник – 16.30-18.30 ч. – Зала 54
joroelenkov@gmail.com
Ас. д-р Деница Михайлова – сряда – 16-18 ч. – зала 22
denicamih@abv.bg

ЧЕТЕНЕ И СВИРЕНЕ НА ПАРТИТУРИ
Доц. д-р. Явор Гочев – петък – 17.30-19.30 ч. – зала 63
yavor@gochev.net

КОМПОЗИЦИЯ
Петър Дундаков – петък – 13-14ч. – зала 69
doundakoff@gmail.com

МЕНИДЖМЪНТ НА МУЗИКАЛНИТЕ ИНДУСТРИИ
Проф.д-р Момчил Георгиев – понеделник – 14.30-16.30 ч. – Зала 54
momchil_georgiev@yahoo.com

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ДНЕС

 

Оперно-симфонично дирижиране

проф. д-р Ивайло Кринчев

доц. д-р Георги Патриков

проф. д-р Деян Павлов

проф. д-р Григор Паликаров

 

Хорово дирижиране

проф. д-р Адриана Благоева

проф. д-р Теодора Павлович

проф. д.изк. Виржиния Атанасова

проф. Мирослав Попсавов

гл. ас. д-р Георги Еленков

 

Четене и свирене на партитури

проф. д-р Велислав Заимов

доц. д-р Явор Гочев

Светлин Христов, хоноруван преподавател

 

Вокална подготовка и хорови трудности

доц. д-р Ванилия Кисьова

ас. д-р Деница Кабурова

 

Други дисциплини

гл. ас. д-р Георги Еленков – хорознание

проф. д-р Адриана Благоева – курсов хор

доц. д-р Ванилия Кисьова – курсов хор

ас. д-р Деница Кабурова – курсов хор

д-р Евелина Кулински – курсов хор

проф. д-р Адриана Благоева – методика на преподаването на хорово дирижиране

проф. д.изк. Виржиния Атанасова – стилознание и диригентска интерпретация

проф. д-р Теодора Павлович – хорова литература

проф. д-р Момчил Георгиев – мениджмънт на музикалните индустрии

проф. д-р Ивайло Кринчев – оперна практика

проф. д-р Деян Павлов – оперна практика

проф. д-р Григор Паликаров – оперна практика

гл. ас. д-р Георги Еленков – църковна музика и богослужебен ред

 

Корепетитори

Надя Игорева

Капка Найденова

д-р Кристияна Абрашева

Зорница Гетова

Магдалена Воденичарова

Румен Цанов

д-р Благовеста Ангелова

Светлин Христов, хоноруван корепетитор

Симон Павлов, хоноруван корепетитор

 

 

Композиция

проф. д-р Велислав Заимов

проф. д-р Атанас Атанасов

проф. д-р Красимир Тасков

проф. д-р Андрей Диамандиев

ас. Петър Керкелов

ас. Петър Дундаков

 

 

* * *

                 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Оперно-симфонично дирижиране

акад. Марин Големинов (1908 – 2000)

проф. Асен Димитров (1894 – 1960)

проф. Влади Симеонов (1912 – 1990)

проф. Константин Илиев (1924 – 1988)

Добрин Петков (1923 – 1987)

Драгомир Ненов (1927 – 2016), хоноруван преподавател

Емил Караманов (1920 – 1991), хоноруван преподавател

доц. Любен Лилков (1919 – 1967)

проф. Иван Маринов (1928 – 2003)

Димитър Манолов (1940 – 1998)

доц. Атанас Варадинов (1959 – 2016)

проф. д.изк. Иван Бакалов

акад. Васил Казанджиев

проф. Пламен Джуров

 

Хорово дирижиране

проф. Георги Димитров (1904 – 1979)

проф. Димитър Русков (1925 – 2010)

Димитър Гончаров (1907 – 1957), хоноруван преподавател

Асен Жабленски (1898 – 1972), хоноруван преподавател

Никола Бочев (1916 – ?)

проф. Васил Арнаудов (1933 – 1991)

проф. Георги Робев (1934 – 2002)

проф. Самуил Видас (1924 – 1984)

проф. Стоян Кралев (1929 – 2018)

проф. Лилия Гюлева (1933 – 2003)

проф. Анна Белчева (1934 – 2021)

доц. Крикор Четинян (1943 – 2018), хоноруван преподавател

Методи Матакиев (1945 – 2010)

проф. Крум Максимов

извънр. доц. Люба Пешева

Таня Никлева, хоноруван преподавател

 

Четене и свирене на партитури

Никола Терзиев (1901 – ?)

Николай Топузов (1901 – 1971)

проф. Лазар Николов (1922 – 2005)

Николина Терзиева (1925 – ?), хоноруван преподавател

проф. Стефан Икономов (1937 – 1994)

Красимир Кюркчийски (1936 – 2011), хоноруван преподавател

проф. Анна Белчева (1934 – 2021)

Иван Ангелов, хоноруван преподавател

акад. Васил Казанджиев

проф. д.изк. Иван Бакалов

проф. Крум Максимов

проф. Йовчо Крушев

 

Вокална подготовка

Лазар Максимов (1897 – 1969)

проф. Илка Попова

извънр. доц. Люба Пешева

 

Корепетитори

Николай Топузов

Фаустина Иванова

Анастасия Чалъкова

Милчо Стефанов

Тотю Лазаров

Елена Лзарова

Стоянка Славова

проф. Богдана Попова

Мая Шангова

Виолета Петрова

проф. д-р Ростислав Йовчев

Таня Павлович

Павлина Радославова

Адорея Божинова

 

Композиция

проф. Панчо Владигеров (1899 – 1978)

проф. Веселин Стоянов (1902 – 1969)

акад. Марин Големинов (1908 – 2000)

проф. Парашкев Хаджиев (1912 – 1992)

проф. Александър Райчев (1922 – 2003)

проф. Здравко Манолов (1925 – 1983)

проф. Александър Танев (1928 – 1996)

проф. Димитър Тъпков (1929 – 2011)

проф. Цветан Цветанов (1931 – 1982)

проф. д.изк. Пенчо Стоянов (1931 – 2020)

проф. Божидар Абрашев (1936 – 2006)

проф. Михаил Пеков

проф. Георги Костов

проф. Александър Текелиев

проф. д.изк. Филип Павлов

проф. Йовчо Крушев

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА ПО ДИРИЖИРАНЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Асен Димитров (1894 – 1960)

проф. Георги Димитров (1904 – 1979)

проф. Димитър Русков (1925 – 2010)

проф. Стоян Кралев (1929 – 2018)

проф. Лилия Гюлева (1933 – 2003)

проф. Крум Максимов

проф. Мирослав Попсавов

проф. д-р Адриана Благоева

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА ПО КОМПОЗИЦИЯ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Александър Райчев (1922 – 2003)

проф. Парашкев Хаджиев (1912 – 1992)

проф. Александър Танев (1928 – 1996)

проф. Александър Текелиев

проф. д-р Красимир Тасков