Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Проф. д-р КРЕМЕНА АНГЕЛОВА

ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Тел. 02 / 4409 745


Проф. д-р ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

ЗАМ. ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Тел. 02 / 4409 745


Теоретико-композиторският и диригентски факултет се оформя като самостоятелна учебна структура през 1954 г., когато Държавната музикална академия е преименувана на Българска държавна консерватория и е преструктурирана в три факултета: Теоретико-композиторски и диригентски, Инструментален и Вокален.

Теоретико-композиторският и диригентски факултет (ТКДФ) е ключово звено в цялостната структура на Академията. Неговите преподаватели осъществяват обучението по музикалнотеоретичните дисциплини на студентите от всички факултети.

Обучаващите се в ТКДФ студенти имат възможност да участват в творчески и изследователски проекти, в научни форуми, както и да публикуват в специализираните издания на НМА. За пълноценната подготовка по диригентските специалности студентите работят с два професионални състава – с Академичния симфоничен оркестър (АСО) и със Смесения камерен хор „Проф. Георги Димитров“. Активно е застъпено практическото обучение и в специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – нейните студенти имат редовни стажове в престижни институции като Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Както в миналото, така и днес в ТКДФ преподават най-изтъкнати фигури на музикалното изкуство и наука. Много от тях са лауреати на международни конкурси, имат активна художественотворческа и изследователска дейност. Със своите ярки постижения, включително извън пределите на България, те достойно представят музикалната ни култура, утвърждавайки авторитета на Академията.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА

Музикознание

Композиция

Теория на музиката

Хорово дирижиране

Оперно-симфонично дирижиране

Дирижиране на духов оркестър

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Медийна композиция

Музикотерапия

Мениджмънт на музикалните индустрии

Педагогика на обучението по музика

Контакт с тюторите

ДЕКАНИ НА ФАКУЛТЕТА

проф. Веселин Стоянов (1902 – 1969)

акад. Марин Големинов (1908 – 2000)

проф. Димитър Сагаев (1915 – 2003)

проф. Димитър Русков (1925 – 2010)

проф. Георги Димитров (1904 – 1979)

проф. Бенцион Елиезер (1920 – 1993)

проф. Крум Ангелов (1918 – 2006)

проф. Васил Арнаудов (1933 – 1991)

проф. Самуил Видас (1924 – 1984)

проф. Александър Танев (1928 – 1996)

проф. Александър Текелиев

проф. Михаил Пеков

проф. д-р Правда Горанова

проф. д-р Димитър Цанев

проф. д-р Адриана Благоева

проф. д-р Кремена Ангелова