Органи на управление


Председател – проф. д-р TЕОДОРА ПАВЛОВИЧ


Зам.- председател – проф. д-р ДЕЯН ПАВЛОВ


Проф. д-р САВА ДИМИТРОВ 

РЕКТОР

Тел. 02 / 943 48 62


Проф. д-р СВИЛЕН РАЙЧЕВ 

ЗАМ. РЕКТОР

Учебно-методическа дейност

Тел. 02 / 4409 782


Проф. д-р АДРИАНА БЛАГОЕВА 

ЗАМ. РЕКТОР

Научно-изследователска и художественотворческа дейност

Тел. 02 / 4409 750


Проф. д-р ИВАЙЛО КРИНЧЕВ 

ЗАМ. РЕКТОР Академичен симфоничен оркестър и дейността на учебния музикален театър

Тел. 02 / 4409 770


Инж. ЕВГЕНИ ВЪЛКОВ 

ПОМ. РЕКТОР

Тел. 02 / 4409 780


Проф. д-р КРЕМЕНА АНГЕЛОВА

ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Тел. 02 / 4409 745


Проф. д-р ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

ЗАМ. ДЕКАН на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

Тел. 02 / 4409 745


Проф. д-р ЯСЕН ТЕОДОСИЕВ 

ДЕКАН на Инструментален факултет

Тел. 02 / 870 30 49


Проф. д-р ОГНЯН КОНСТАНТИНОВ 

ЗАМ. ДЕКАН на Инструментален факултет

Тел. 02 / 870 30 49


Проф. НИКО ИСАКОВ 

ДЕКАН на Вокален факултет

Тел. 02 / 4409 765


Проф. д-р ВИОЛЕТА ГОРЧЕВА 

ЗАМ. ДЕКАН на Вокален факултет

Тел. 02 / 4409 765


д-р МАРИЯН ГЕОРГИЕВ 

Ръководител направление „Учебно-методическа и научно-изследователска дейност“

Тел. 02 / 4409 751


СОНЯ ХАНДЖИЕВА

Ръководител направление „Финансово-стопанска дейност“ и Главен счетоводител

Тел. 02 / 944 16 85

Състав:

проф. д-р САВА ДИМИТРОВ – РЕКТОР


проф. д-р АДРИАНА БЛАГОЕВА


проф. д-р АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕНКО


проф. д-р АНДРЕЙ ДИАМАНДИЕВ


проф. д-р АТАНАС КАРАФЕЗЛИЕВ


проф. д-р БОРЯНА ЛАМБРЕВА


проф. д-р ВИОЛЕТА ГОРЧЕВА


проф. д-р ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА


проф. д-р ИВАЙЛО КРИНЧЕВ


проф. д-р КРЕМЕНА АНГЕЛОВА


проф. НИКО ИСАКОВ


проф. д-р ОГНЯН КОНСТАНТИНОВ


 

проф. д-р СВИЛЕН РАЙЧЕВ


проф. д-р ТЕОДОРА ПАВЛОВИЧ


проф. ХРИСТО ЙОЦОВ


проф. д-р ЦВЕТОМИР ЛАЗАРОВ


проф. д-р ЯСЕН ТЕОДОСИЕВ


доц. д-р ДЕЯН ПАВЛОВ


доц. д-р ИЛИЯ ГРАМАТИКОВ


доц. д-р АТАНАС КРЪСТЕВ


доц. д-р МАРГАРИТА ИЛИЕВА


гл. ас. д-р ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА


гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ


ст. пр. БОГДАН СТАНЕВ


ст. пр. ЗОРНИЦА ГЕТОВА


ас. РОСЕН ИДЕАЛОВ


д-р МАРИЯН ГЕОРГИЕВ


ПОЛЯ ВЕЛКОВА


АНТОНИО ДАЧОВСКИ – СТУДЕНТ


ДЕЯН ВЕЛИКОВ – СТУДЕНТ


МАДЛЕН ЦАНКОВ – СТУДЕНТ


НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ – СТУДЕНТ


СИМОН ПАВЛОВ – СТУДЕНТ

Председател:


проф. д-р Николай Моцов


Членове:


проф. д-р Даниела Дикова


доц. д-р Павел Стефанов


доц. д-р Георги Патриков