проф. д-р Илия Чернаев

ръководител на катедрата


Българското клавирно изкуство дължи много на своите първи пианисти педагози. Чехът Хенрих Визнер – един от основателите на Частното музикално училище, а по-късно преподавател в Държавното музикално училище, става професор в новооткритата през 1921 г. Музикална академия. Той възпитава редица поколения пианисти в обич към музиката и живо отношение към ансамбловото музициране. За основоположник на българската клавирна педагогика с право се счита акад. Андрей Стоянов, който с многостранната си дейност набелязва насоките на нейното развитие. Особен принос за клавирното изкуство по това време има и проф. Иван Торчанов. Българската клавирна школа израства под непосредственото влияние на елитните музикални центрове в Западна Европа и Русия и има историческия шанс да приобщи богатството на водещите световни школи.

През периода 1920 – 1950 г. в ДМА преподават редица концертиращи пианисти и педагози. Сред тях се открояват имената на вече известните композитори Димитър Ненов и Панчо Владигеров, както и на професорите: Тамара Янкова, Панка Пелишек, Жени Ковачева, Люба Енчева, Лили Атанасова, Мара Петкова, Мара Балсамова, Люба Обретенова, Катя Казанджиева. Малко по-късно се присъединяват и Галунка Белчева, Богомил Стършенов, Лиляна Антова. Мнозина от тях са специализирали в западноевропейски държави или са завършили реномирани музикални академии във Виена, Берлин, Париж, Милано, Прага и др. при едни от най-изтъкнатите пианисти и педагози по това време – Л. Годовски, Й. Хофман, Л. Кройцер, К. Арау, Е. Фишер, Е. Петри, А. Корто, Ив. Лефебюр, М. Чампи и др. Така опитът от западноевропейските клавирни школи дава своите плодове в България.

От 50-те години започват тесните контакти на вече обособилата се като академично звено Клавирна катедра с руската клавирна школа. Колосите на руското клавирно изкуство по това време – Х. Нейгауз, Я. Флиер, Л. Оборин, Т. Николаева, В. Горностаева, Я. Милщейн, П. Серебряков, Д. Башкиров – стават учители на българските пианисти, бъдещи клавирни педагози. Това са възпитаниците на Московската школа Константин Ганев, Джулия Ганева, Дора Лазарова, Снежана Барова (ученици на Х. Нейгауз). Присъединяват се и Милена Моллова (специализирала при Е. Гилелс в Москва и Г. Агости в Италия), Николай Евров и Антон Диков (специализирали при Н. Буланже, Р. Казадесю и А. Рубинщайн в Париж).

През 60-те години българската клавирна педагогическа школа бележи впечатляващи успехи. Свидетелство за това е международното признание на постиженията й през последните шест десетилетия. Нейни възпитаници стават носители на впечатляващ брой награди от най-престижни клавирни конкурси: „Кралица Елизабет“, „Ван Клайбърн“, „П. И. Чайковски“, „Ф. Бузони“, „Р. Шуман“, „Й. С. Бах“, както и конкурсите в Лийдс, Монреал, Токио, Претория и много други.

Тези успехи се дължат и на новото поколение отлични педагози, активно поели щафетата след 80-те години: проф. Стела Димитрова-Майсторова, проф. Марина Капацинская, проф. д-р Атанас Куртев, проф. Красимир Гатев, проф. Йовчо Крушев, проф. Иван Дреников, проф. д-р Маргарита Кръстева, доц. Теодора Несторова.

През последните години в Клавирната катедра се обучават студенти и по специалностите чембало (при проф. д-р Маргарита Кръстева), орган (при проф. д-р Нева Кръстева) и акордеон (при проф. д-р Добромир Митев).

През годините на своето развитие Клавирната катедра е оформила устойчиви естетически и педагогически критерии. Днес можем да говорим за изключително високото пианистично равнище на обучение в НМА, създало плеяда пианисти, успешно концертиращи и преподаващи по света.

 

* * *

Приемно време на преподавателите

Проф. д-р Борислава Танева: вторник, 13-14 часа, стая 13 в Стара сграда
borislava.taneva@gmail.com
Проф. д-р Добромир Митев: понеделник, 12-13 часа, стая 308 в Нова сграда
dmmitev@gmail.com
Проф. д-р Илия Чернаев: петък, 13-14 часа, стая 109 в Нова сграда
tchernaev@abv.bg

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ДНЕС

проф. д-р Борислава Танева

проф. д-р Илия Чернаев

проф. Димо Димов

проф. д-р Даниела Андонова

проф. д-р Маргарита Кръстева – пиано и чембало

проф. Ивелина Иванчева

проф. д-р Нева Кръстева – орган

проф. д-р Добромир Митев – акордеон

ас. д-р Гергана Несторова

ас. д–р Виктория Василенко

Александър Ботушаров, хоноруван преподавател

гл. ас. д-р Георги Бойкин

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Хенрих Визнер (1864 – 1951)

акад. Андрей Стоянов (1890 – 1969)

проф. Иван Торчанов (1886 – 1928)

проф. Панчо Владигеров (1899 – 1978)

проф. Димитър Ненов (1901 – 1952)

проф. Тамара Янкова (1907 – 1983)

проф. Панка Пелишек (1899 – 1990)

проф. Жени Ковачева (1905 – 1994)

проф. Люба Енчева (1914 – 1989)

проф. Лили Атанасова (1921 – 2004)

проф. Мара Петкова (1916 – 2002)

проф. Мара Балсамова (1903 – 1985)

проф. Люба Обретенова (1919 – 1996)

проф. Катя Казанджиева (1915 – 1978)

проф. Галунка Белчева (1914 – 1997)

извънр. проф. Трифон Силяновски (1923 – 2005), хоноруван преподавател

проф. Константин Ганев (1925 – 2016)

проф. Богомил Стършенов (1926 – 1985)

проф. Лиляна Антова (1927 – 2019)

проф. Джулия Ганева (1927 – 2013)

проф. Снежана Барова (1929 – 2021)

проф. Дора Лазарова (1935 – 2018)

проф. Николай Евров (1936 – 2019)

проф. Антон Диков (1938 – 2004)

проф. Красимир Гатев (1944 – 2008)

доц. Теодора Несторова (1951 – 2015)

проф. Милена Моллова

проф. Стела Димитрова-Масторова

проф. Марина Капацинская

проф. д-р Атанас Куртев

проф. Иван Дреников

проф. Йовчо Крушев

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО

(до създаването на катедра „Пиано“ в ТКДФ)

 

Мара Генкова

Кръстина Доброволска

Веса Запрянова

Люба Краева

Недялка Токушева

Евдокия Влахова

Нейка Икономова

Богдана Дякович

Екатерина Йорданова

Мария Мануилова

Лидия Кутева

Иван Качулев

Екатерина Коруджиева

Павлина Пеева

Ерна Шпетер

Саша Ламбрева

Хермина Асадур

Лили Костова

Нина Мисочко

Константин Станкович

Надежда Кандова

Мария Липованска

Недялка Янева

Елена Сакьова

Веселина Герджикова

Катя Карадимчева

Красимира Караманова преподавател

Райна Набодкова

Людмила Яковлева

Параскева Златева

Нина Аладжем

Катя Божилова

Цветанка Бозова

Мария Върбанова

Лили Лесичкова

Димитрина Маринова

Димитър Минков

Невена Недкова

Румяна Попова

Божидара Томова

Стефан Траянов

Здравка Цанкова

Олга Шевкенова

Катя Колева

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

акад. Андрей Стоянов (1890 – 1969)

проф. Тамара Янкова (1907 – 1983)

проф. Люба Обретенова (1919 – 1996)

проф. Константин Ганев (1925 – 2016)

проф. Дора Лазарова (1935 – 2018)

проф. Стела Димитрова-Майсторова

проф. Йовчо Крушев

проф. д-р Борислава Танева