проф. д-р Цветомир Лазаров

ръководител на катедрата


Когато се създава Музикалната академия през 1921 г., инструментите цигулка, виола, виолончело и контрабас се преподават в обща катедра – „Струнни инструменти“. В периода между двете световни войни изпъква името на проф. Ханс Кох от Прага (ученик на Отакар Шевчик), работил в София и подготвил едни от най-изтъкнатите цигулкови педагози у нас – професорите Владимир Аврамов и Леон Суружон. В началото на 50-те години на ХХ век се обособяват катедрите „Цигулка“ и „Струнни инструменти“, които съществуват самостоятелно до 2020 г., когато се обединяват отново. В началото на 60-те години към катедра „Струнни инструменти“ се присъединява и специалността „Арфа“, а през 1993 – „Класическа китара“. От 2017 се осъществява обучение и по фолклорните инструменти гъдулка и тамбура, както и по келтска арфа.

Приемно време на преподавателите

Проф. д-р Цв. Лазаров -вторник 14-15 ч. ст. 215
cvl_1@abv.bg
Проф. д-р П. Бъговска -сряда 13-14 ч. ст. 215
p_bagovska@hotmail.com
Проф. д-р В. Цонкова -вторник 13.30-14.30 ст.213
tsonkovavelika@gmail.com
Доц. д-р Р. Балкански -сряда 12 -13 ч. ст. 205
rossenbalkanski@gmail.com
Проф. д-р Вл. Андонов -вторник 15.30 -16.30. ст. 103
vladiandonov@mail.bg
Доц. д-р Ат. Кръстев -вторник 14 -15 ч. ст.102
chelisimo@abv.bg
д-р К. Андонян -вторник -12 -13 ч. ст.106
kohar_a@abv.bg
гл. ас. д-р Ст. Пеев -вторник 14- 15 ч. ст. 204
stoi4utu@abv.bg
д-р Ст. Добрева -вторник 10 -11 ч. Дирекция на НМУ
stolina@abv.bg
Доц. д-р Г. Койчева -вторник 13.30 ст. 206
gkoycheva@abv.bg
гл. ас. д-р Д. Христов -вторник 12 -13ч. Зала „Д. Ненов“
d_h_hristov@abv.bg
ас. Хр. Танев -вторник 13.30 ст.104
christotanev@abv.bg

 

Специалност „Цигулка“

Изтъкнати цигулари от първата половина на XX век, по-късно професори в Академията, специализират при най-големите световни авторитети на своето време: Саша Попов – при Шевчик и Прил във Виена, Никола Абаджиев и Тодор Въжаров – при Анри Марто, Камен Попдимитров – при Люсиен Капе, Христо Обрешков – при Георг Куленкампф, Недялка Симеонова – при Леополд Ауер, Петър Христосков – при Густав Хавеман, Леон Суружон – при Джордже Енеску и Ивон Аструг. След Втората световна война българското цигулково изкуство е под силното влияние на руската школа. Боян Лечев специализира при Давид Ойстрах, Боян Данаилов – при Леонид Коган, Михаил Чиликов – при Юрий Янкелевич, Георги Близнев – при Михаил Вайман, Дора Иванова – при Игор Безродни, Емил Камиларов (свирил с цигулката на Паганини) специализира в Ленинград, Стойка Миланова – при Давид Ойстрах и Евгения-Мария Попова – при Леонид Коган. Някои цигулари и педагози от по-младото поколение учат в западноевропейски страни – Велика Цонкова специализира при проф. Ифра Нийман в лондонското училище за музика „Гилдхол“.

Преподаватели от цигулковата катедра са лауреати на най-авторитетни национални и международни конкурси: Емил Камиларов („Паганини” – Генуа), Георги Бадев („Кралица Елизабет“ – Брюксел), Стойка Миланова („Кралица Елизабет“ – Брюксел, „Карл Флеш“ – Лондон), Гинка Гичкова (Монреал), Александър Илчев („Енеску“ – Букурещ), Елисавета Казакова („Тибор Варга“ – Швейцария), Йосиф Радионов (Осака), Велика Цонкова („Ян Коциян“ – Чехия), Галина Койчева („Панчо Владигеров“ – Шумен).

Богата и ценна е концертната и звукозаписната дейност на професорите: Недялка Симеонова, Владимир Аврамов (солист и примариус на прочутия квартет „Аврамов“), Леон Суружон, Боян Лечев (осъществил премиерите на редица значителни български цигулкови творби), Петър Христосков, Емил Камиларов, Георги Бадев, Стойка Миланова (носител на международни отличия за звукозапис), Евгения-Мария Попова, Йосиф Радионов, Велика Цонкова.

Членове на катедрата участват редовно в журита и майсторски класове у нас и в чужбина. Днес изтъкнати български цигулари, завършили НМА, заемат позиции като педагози, концертмайстори и солисти към най-престижни музикални и образователни институции по цял свят.

 

Специалностите от ниския щрайх

Първият клас по виола е сформиран от Коста Киров през 1938 г. Особено значение за специалността има проф. Стефан Сугарев (1907 – 1958) – първи ръководител на катедра „Струнни инструменти“, пропагандатор на виоловото изкуство у нас, обучил и възпитал голям брой инструменталисти и педагози. През годините се откроява и името на проф. Александър Нейнски – ректор на БДК в периода 1968 – 1971 и 1985 – 1987.

Първият педагог и основател на класа по виолончело в Музикалната академия е проф. Иван Цибулка. Той е преподава и контрабас. През 70-те и 80-те години на ХХ век по виолончело преподават проф. Здравко Йорданов, доц. Светослав Манолов, проф. Богомил Караконов, Анна Атанасова.

Първият български педагог контрабасист е Тодор Георгиев. Учил за кратко във Франкфурт при Курт Мьохел, след завръщането си в България е първи басист в Народната опера и Народната филхармония – сборен оркестър преди основаването на АСО. От 1921 до 1926 води класа по контрабас в ДМА. От 1944 до 1952 преподаватели са Цанко Трифонов (водач на контрабасовата група в Софийската опера) и Асен Вапорджиев.

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ ДНЕС

 

Цигулка

проф. д-р Велика Цонкова

гл. ас. д-р Галина Койчева

проф. Стойка Миланова

проф. Гинка Гичкова

проф. Ангел Станков

проф. Йосиф Радионов

гл. ас. д-р Стоимен Пеев

 

Виола

проф. Стефан Жилков

проф. д-р Владислав Андонов

 

Виолончело

проф. Анатоли Кръстев

доц. д-р Атанас Кръстев

ас. Христо Танев

 

Контрабас

проф. д-р Петя Бъговска

проф. д-р Цветомир Лазаров

Деян Великов, хоноруван преподавател

 

Арфа и келтска арфа

Весела Желева, хоноруван преподавател

 

Класическа китара

доц. д-р Росен Балкански

Екатерина Васева-Икономова

 

Тамбура

д-р Димитър Христов

 

Гъдулка

Христина Белева

 

Акомпанятори

Марияелена Средева

Зорница Радионова

Румен Цанов

доц. д-р Богдан Станев

Малина Таскова

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Цигулка

Петко Наумов (1879 – 1933)

проф. Никола Абаджиев (1883 – 1941)

проф. Тодор Торчанов (1884 – 1944)

Ханс Кох (1891 – 1951)

проф. Тодор Въжаров (1893 – ?)

доц. Христо Петков (1893 – 1982)

Олга Чавова (1893 – ?)

проф. Саша Попов (1899 – 1976)

Елена Добриновска (1900 – ?)

проф. Недялка Симеонова (1901 – 1959)

проф. Камен Попдимитров (1904 – 1992)

изв. проф. д-р Христо Обрешков (1907 – 1944)

Христина Стоянова (1907 – 1967)

проф. Владимир Аврамов (1909 – 2007)

проф. Михаил Балкански (1909 – 1985)

Стоян Стоянов (1912 – ?)

проф. Леон Суружон (1913 – 2007)

доц. Васил Стефанов (1913 – 1991)

проф. Петър Христосков (1917 – 2006)

проф. Елена Генева (1919 – ?)

проф. Боян Лечев (1926 – 2004)

проф. Емил Камиларов (1928 – 2007)

Радка Данева (1920 – ?)

Райна Манолова (1926 – ?), хоноруван преподавател

Валентин Чопаринов (1930 – ?), хоноруван преподавател

Стоян Калчев (1933 – ?)

Михаил Бояджиев (1934 – ?)

проф. Георги Бадев (1939 – 2015)

доц. Боян Данаилов (1939 – 2014)

проф. Дора Иванова (1940 – 2013)

Георги Стратев, хоноруван преподавател

Михаил Чиликов

ас. Христо Донкин

проф. Верка Стефанова

доц. Александър Пумпалов

проф. Георги Близнев

проф. Евгения-Мария Попова

проф. Елисавета Казакова (1948 – 2021)

проф. Александър Илчев (1943-2023)

 

Виола

Коста Киров (1894 – 1948)

проф. Стефан Сугарев (1907 – 1958)

проф. Александър Нейнски (1920 – 2003)

проф. Стефан Магнев (1906 – 1988)

доц. Емил Абаджиев (1923 – ?)

проф. Димитър Чиликов (1937 – 1994)

Захари Чавдаров (1930 – ?)

Димитър Боздуганов (1931 – ?)

Петър Стефанов (1933 – ?)

проф. Огнян Станчев

доц. Георги Стоянов

Драгомир Захариев

 

Виолончело

проф. Иван Цибулка (1880 – 1943)

Константин Янков (1893 – 1934)

проф. Константин Попов (1904 – 1991)

проф. Константин Кугийски (1905 – 1975)

проф. Велко Карастоянов (1906 – 1982)

Кирил Вапорджиев (1906 – 1986)

Никола Димчев (1914 – ?), хоноруван преподавател

Никола Чакалов (1915 – ?), хоноруван преподавател

проф. Здравко Йорданов (1931 – 2004)

доц. Светослав Манолов (1937 – 1995)

проф. Богомил Караконов (1940 – 2011)

Анна Атанасова (1954 – 2010)

 

Контрабас

проф. Иван Цибулка (1880 – 1943)

Тодор Георгиев (1893 – 1952)

Асен Вапорджиев (1901 – 1987)

Цанко Трифонов (1903 – ?), хоноруван преподавател

проф. Тодор Тошев (1919 – 1993)

проф. Богомил Караконов (1940 – 2011)

Лука Цветанов (1930 – ?), хоноруван асистент

проф. Николай Николов (1934 – 2015)

Желязко Желязков, хоноруван асистент

Марчо Марков, хоноруван асистент

проф. Георги Велков

 

Арфа

Антон Краутман (?)

Асен Арнаудов (1910 – 1980), хоноруван преподавател

проф. Малина Христова

 

Класическа китара

Емил Съев

доц. Александър Пумпалов

 

Акомпанятори

Елена Везнева

Фаустина Иванова

Лала Абаджиева

Катя Казанджиева

Парашкев Хаджиев

Илина Байчева

Лили Попова

Златка Арнаудова-Христоскова

Савка Шопова-Маркова

Нора Дунева

Иван Жеков

Виолета Попова

Марина Капитанова

Даниела Дикова

Даниела Ганчева

Надежда Йотова

Виолина Стоянова

Анна Тошкова

Кръстю Кавлаков

Иван Богданов

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „ЦИГУЛКА“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Владимир Аврамов (1909 – 2007)

проф. Петър Христосков (1917 – 2006)

проф. Боян Лечев (1926 – 2004)

проф. Дора Иванова (1940 – 2013)

проф. Александър Илчев

проф. Йосиф Радионов

проф. Евгения-Мария Попова

доц. д-р Росен Балкански

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Стефан Сугарев (1907 – 1958)

проф. Владимир Аврамов (1909 – 2007)

проф. Александър Нейнски (1920 – 2003)

проф. Константин Попов (1904 – 1991)

проф. Тодор Тошев (1919 – 1993)

проф. Николай Николов (1934 – ?)

проф. Малина Христова

проф. Богомил Караконов (1940 – 2011)

проф. Стефан Жилков