доц. д-р Лилия Костова

ръководител на катедрата


Обучението по камерна музика в НМА е насочено към специфичните проблеми на ансамбловото музициране и интерпретационните задачи, свързани със стила, епохата и естетиката на изпълняваните творби. Катедрата има за цел да подготви и възпита високо образовани професионални музиканти с широка култура на ансамблово музициране, живо отношение и обич към камерната музика.

Специализираното преподаване на камерна музика започва през 1931 г. Първият преподавател е цигуларят проф. Арсени Лечев (1902 – 1984), учил в Берлин и Париж. В първите години от създаването на Академията камерна музика преподава и изтъкнатият наш пианист и композитор Димитър Ненов.

Впечатляващо и осезателно е присъствието на музикантите педагози по камерна музика в концертния ни живот, въздействието им върху младите музиканти и композитори, значението им за развитието на камерното музициране в България.

В катедрата са включени и преподавателите по клавирен съпровод, обучаващи студентите пианисти в овладяване на акомпаняторското изкуство. Учебната дисциплина клавирен съпровод е въведена през 1968 г. от проф. Савка Шопова, тогава акомпанятор в катедра „Цигулка“. През 1977 се обособява катедра „Клавирен съпровод“ с ръководител проф. Лили Попова. През 2003 преподавателите по клавирен съпровод отново са включени в състава на катедра „Камерна музика“, а в последните години към катедрата се приобщават и други видове инструментален съпровод и така се оформя обобщаващото название на катедрата „Камерна музика и съпровод“.

От 2017 г. към катедрата се изучават и дисциплините фолклорно пеене и фолклорни ансамбли.

 

* * *

Приемно време на преподавателите

проф. д-р Огнян Константинов – вторник от 14-15ч. в стая 207
ogik@abv.bg
доц. д-р Лилия Костова -понеделник 14-15ч. в стая 118
iakostova@abv.bg
проф. д-р Даниела Дикова – вторник 13-14ч. в стая 101
dikovadaniela@gmail.com
доц. д-р Богдан Станев от 12-13ч. – вторник в стая 01
bostanev@yahoo.com

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ДНЕС

                                 

Камерна музика

проф. д-р Георгита Бояджиева-Николова

проф. д-р Атанас Карафезлиев

проф. д-р Огнян Константинов

доц. д-р Лилия Костова

ас. д-р Росен Идеалов

 

Клавирен съпровод

проф. д-р Атанас Атанасов

проф. д-р Даниела Дикова

доц. д-р Богдан Станев

ас. д-р Александър Лиалиос

Огняна Соколова

 

Фолклорно пеене

доц. Бинка Добрева

ас. Нели Андреева, хоноруван преподавател

 

Фолклорни ансамбли

ас. Ваня Монева, хоноруван преподавател

ас. Дарина Славова, хоноруван преподавател

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Камерна музика

проф. Арсени Лечев (1902 – 1984)

проф. Димитър Ненов (1901 – 1952)

доц. Павел Попов (1905 – 1969)

проф. Константин Кугийски (1905 – 1975)

проф. Стефан Магнев (1906 – 1988)

проф. Стефан Сугарев (1907 – 1958)

Тома Томов (1916 – ?)

проф. Ема Божинова (1923 – 2004)

проф. Константин Чилев (1932 – 2014)

проф. Димитър Козев (1938 – 2013)

проф. Костадин Бакърджиев (1938 – 2019)

проф. Илия Главанов (1946 – 2009)

Благой Симеонов, хоноруван преподавател

Божидар Паунов

проф. Димо Димов

проф. Ангел Станков

проф. Венцислав Николов

проф. Васил Казанджиев

проф. д-р Велислава Георгиева

проф. Виктор Чучков

проф. Жени Захариева

проф. Евелина Арабаджиева

проф. Мая Патронева

проф. Нанко Димитров

доц. Николай Гагов

доц. Васил Лолов

ас. д-р Дарина Малеева

 

Клавирен съпровод

проф. Лили Попова (1930 – 2016)

проф. Савка Шопова-Маркова (1931 – 2018)

проф. Снежина Гълъбова (1930 – 2019)

проф. Ружка Чаракчиева

доц. д-р Марина Капитанова

доц. Маня Лунгарова

доц. Виолета Попова

Ивелина Казанджиева

Златка Арнаудова

Здравка Радуилска

Мария Витанова

Мария Софиянска

Лили Бояджиева

Радостина Петкова

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „КАМЕРНА МУЗИКА“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Арсени Лечев (1902 – 1984)

проф. Константин Кугийски (1905 – 1975)

проф. Ема Божинова (1923 – 2004)

проф. Димитър Козев (1938 – 2013)

проф. Константин Чилев (1932 – 2014)

проф. Мая Патронева

проф. д-р Атанас Атанасов

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА „КЛАВИРЕН СЪПРОВОД“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Лили Попова (1930 – 2016)