проф. Атанас Карафезлиев

ръководител на катедрата


С основаването на ДМА през 1921 г. преподавател по всички дървени духови инструменти е флейтистът проф. Никола Стефанов (1881 – 1958), учил в Германия. Почти всички преподаватели по останалите дървени духови инструменти, които днес наричаме основоположници, са негови ученици: обоистът Васил Спасов, кларинетистът Стоян Г. Стоянов и фаготистът Атанас Гърдев. Впоследствие Васил Спасов завършва Музикалната академия във Виена с обой и ударни инструменти и защитава докторат по музикознание във Виенския университет, а Атанас Гърдев продължава образованието си в Пражката консерватория. След 1945, по време на комунистическия режим, д-р Васил Спасов е изпратен в концентрационен лагер, неговият клас по обой се поема от ученика му, бъдещия професор Христо Петков. Той води класа в продължение на 31 години. Пръв ръководител на катедра „Духови и ударни инструменти“ е проф. Атанас Гърдев, а след него – проф. Стоян Г. Стоянов. От 1954 ръководител на катедрата е проф. д-р Петър Кърпаров до нейното разделяне през 1963 на две самостоятелни катедри – „Дървени духови инструменти“ и „Медни духови и ударни инструменти“.

През 1934 г. се създава първата у нас камерна формация от дървени духови инструменти – Софийски духов квинтет в състав: проф. Никола Стефанов –  флейта, д-р Васил Спасов – обой, Ангел Белнеев – кларинет, проф. Атанас Гърдев – фагот, Тодор Тонев – валдхорна.

От 2020 г. в отново обединената катедра „Духови и ударни инструменти“ се обучават студенти по специалностите „Флейта“, „Обой“, „Кларинет“, „Фагот“, „Валдхорна“, „Тромпет“, „Цугтромбон“, „Туба“ и „Ударни инструменти“, „Тенорхорн“ и „Баритонхорн“. В катедрата се преподават също и дисциплините методика на преподаването на духови инструменти, история на инструмента, педагогическа практика и оркестрови трудности.

От 2017 г. към катедрата се изучават специалностите „Гайда“ и „Кавал“.

 

* * *

Приемно време на преподавателите

Проф. д-р Сава Димитров – Вторник, 14 ч., ст 116
savadimitrov@gmail.com
Проф. д-р Ясен Теодосиев – Вторник, 13:30, ст 214
teodosiev@nma.bg
Проф. д-р Атанас Карафезлиев – Вторник, 13:30, ст 313
karafezliev@abv.bg
Проф. Атанас Дюлгеров – Вторник, 13 ч. ст. 310
prof.a_dulgerov@abv.bg
Проф. д-р Спиро Петков – Понеделник, 13 ч., ст. 116
sdimiv@yahoo.com
Гл. ас. д-р Ива Любомирова – Вторник, 13 ч., ст. 113
iva.lubomirova@gmail.com
Гл. ас. д-р Петър Македонски – Сряда, 13 ч., ст. 310
petermakedonski@gmail.com
Доц. д-р Мирослав Димов – Вторник, 13 ч., ст. 7
mpercussion@abv.bg
Ас. д-р Сабина Йорданова – Сряда, 14 ч., ст. 114
sabinajordanova@abv.bg
хон. ас. Недялко Недялков – Вторник, 10 ч. 115
baynedyal@gmail.com
хон. ас. Петьо Костадинов – Сряда, 11 ч., ст. 108
petarkotsevfg@abv.bg

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ ДНЕС

 

Флейта

 

проф. д-р Венцислав Киндалов

ас. д-р Ива Любомирова

хон. проф. Лидия Ошавкова

хон. проф. Георги Спасов

хон. проф. Деян Гаврич

 

Обой

хон. проф. д-р Спиро Петков

 

 

Кларинет

проф. д-р Сава Димитров

доц. Борислав Йоцов

ас. Мартин Савелиев, хоноруван преподавател

 

Фагот

Гл. ас. д-р Сабина Йорданова

Петър Коцев, хоноруван преподавател

 

Валдхорна

проф. д-р Ясен Теодосиев

 

Тромпет

проф. Атанас Дюлгеров

гл. ас. д-р Петър Македонски

Тодор Гаджалов, хоноруван преподавател

 

Цугтромбон и Туба

проф. д-р Атанас Карафезлиев

хон. проф. д-р Димитър Момчилов

Велислав Стоянов, хоноруван преподавател

Николай Темнисков, хоноруван преподавател

 

Тенорхорн

проф. Атанас Дюлгеров

 

Баритонхорн

проф. д-р Атанас Карафезлиев

 

Ударни инструменти

Доц  д-р Мирослав Димов

хон. проф. д-р Татяна Кърпарова-Главанова

 

Гайда

Петър Костадинов, хоноруван преподавател

 

Кавал

Недялко Недялков, хоноруван преподавател

 

Акомпанятори на дървени духови инструменти

Татяна Божко

Огняна Соколова

Светлозара Тонева

 

Акомпанятори на медни духови и ударни инструменти

Малинка Таскова

Снежана Абрашева

Ангелина Дечева

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Флейта

проф. Никола Стефанов (1881 – 1958)

проф. Янко Янков (1900 – 1966)

доц. Павел Попов (?)

проф. Йордан Киндалов (1920 – 2010)

проф. Димитър Георгиев (1936 – 1996)

 

Обой

Васил Коняров (1904 – 1965)

д-р Васил Спасов (1902 – 1947)

проф. Константин Чилев (1932 – 2014)

проф. Христо Петков (1910 – 1993)

проф. Георги Желязов (1938 – 2005)

 

Кларинет

проф. Стоян Г. Стоянов (1902 – 1953)

Симеон Панчев (1898 – 1952), хоноруван преподавател

Ангел Белнeев (1900 – ?), хоноруван преподавател

Благой Симеонов, хоноруван преподавател

проф. Сава Димитров (1919 – 2008)

проф. Петко Радев (1933 – 2017)

проф. Димитър С. Димитров (1947 – 2012)

 

Фагот

проф. Атанас Гърдев (1896 – 1964)

Петър Миронов (?), хоноруван преподавател

проф. Христо Прошков (1912 – 1977)

Лазар Стойчев (1929 – 2004), хоноруван преподавател

Йордан Методиев, хоноруван преподавател

проф. Марин Вълчанов (1949 – 2017)

 

Валдхорна

Първан Георгиев (1889 – 1962), хоноруван преподавател

Борис Цанков (1908 – ?)

проф. Кирил Карел Стари (1914 – 1984)

Тома Томов (1916 – ?), хоноруван преподавател

проф. Николай Тонев (2021 – 2013)

проф. Тодор Тонев

проф. Владислав Григоров

проф. Стефан Кънчев

 

Тромпет

Проф. Петър Кърпаров (1920 – 2013)

Патю Николов (1898 – 1982), хоноруван преподавател

Васил Костов (1935 – 2001 ), хоноруван преподавател

проф. д-р Ангел Македонски

 

Цугтромбон и туба

Александър Дочев (1881 – 1950)

Григор Стоянов (1904 – ?), хоноруван преподавател

проф. Георги Тодоров (1917 – ?)

доц. Петър Попов

Константин Бакърджиев, хоноруван преподавател

Павел Яковчев, хоноруван преподавател

 

Ударни инструменти

д-р Васил Спасов (1902 – 1947)

Иван Загорски (1895 – 1961)

проф. д-р Добри Палиев (1928 – 1997)

Иван Савчев, хоноруван преподавател

 

Акомпанятори на дървени духови инструменти

Албена Георгиева

Илиана Йотова

Димитър Минков

Златина Мишакова

Александра-Велизара Райнова

Рина Ранджева

Божидара Томова

Даниела Дикова

Ружка Милчева

 

Акомпанятори на медни духови и ударни инструменти

Илиана Йотова

Мария Лунгарова

Маргарита Парасникова

Лили Попова

Теменужка Янева

Лиляна Гетова

Наталия Пясковская

Нина Варимезова

Маркрит Берберян

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Христо Прошков (1912 – 1977)

проф. Сава Димитров (1919 – 2008)

проф. Йордан Киндалов (1920 – 2010)

проф. Георги Желязов (1938 – 2005)

проф. Димитър С. Димитров (1947 – 2012)

проф. Марин Вълчанов (1949 – 2017)

проф. д-р Спиро Петков

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „МЕДНИ ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ” ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. д-р  Добри Палиев (1928 – 1997)

проф. д-р Татяна Кърпарова-Главанова

проф. д-р Ясен Теодосиев

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „ДУХОВИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Атанас Гърдев (1896 – 1964)

проф. Стоян Стоянов (1902 – 1953)

проф. Петър Кърпаров (1920 – 2013)