Проф. д-р Деян Павлов

ръководител на катедрата


Първите стъпки към формиране на катедрата са направени през учебната 1948/1949 г. Инициативата принадлежи на проф. Георги Златев-Черкин – ректор на ДМА в периода 1948 – 1954. Той кани за професор по актьорско майсторство режисьора от Софийската опера Драган Кърджиев, дипломиран във Франкфуртската музикална академия, театрал с доказан и утвърден авторитет, със забележителни постановки (сред които и спектакли в Байройт). Драган Кърджиев привлича още двама изявени творци за преподаватели по актьорско майсторство – Михаил Янков (завършил Виенската музикална академия в класа по пеене на проф. Тео Лирхамер и майсторски клас по сценично изкуство при проф. Ханс Духан) и Стефка Атанасова (възпитаничка на ДМА със специалност „Класическо пеене“ в класа на проф. Елена Орукин, специализирала актьорско майсторство във Виена при проф. Ана Бар-Милденбург).

Впоследствие са въведени и съпътстващи актьорското майсторство дисциплини – дикция, пластика, исторически танци, грим, стилознание, фехтовка.

Разширяването на спектъра на обучение води до обособяването през 1952 г. на катедра „Оперно-сценично изкуство“ с пръв ръководител проф. Драган Кърджиев. Към новосъздадената катедра се привлечени диригентите Асен Димитров и Атанас Маргаритов като преподаватели по дисциплината работа на диригента със студент във Вокалния факултет (днес оперно пеене с диригент).

Значима роля за развитието на катедрата в учебната, педагогическата и художественотворческа дейност има проф. Любомир Пипков. Негова е заслугата за създаването през 1964 на Учебен оперен театър (днес Учебен музикален театър), където студентите, съвместно със своите преподаватели – режисьори и диригенти, получат възможност за сценична изява.

От 1980 г. катедрата носи наименованието „Музикално-сценично изкуство“. През 1991 към нея е въведена нова специалност – „Балетна педагогика“, а по-късно и специалността „Балетна режисура“.

„Балетна педагогика“ е първата специалност в историята на българското танцово изкуство за подготовка на педагогически балетни кадри в сферата на висшето образование. Създатели на специалността са проф. Петър Луканов и прима-балерината доц. Калина Богоева.

Също през 1991, по инициатива на преподавателя по актьорско майсторство проф. Павел Герджиков, към катедрата се създава специалността „Музикално-сценична режисура“. В нея се подготвят режисьори с висока професионална квалификация, владеещи спецификата на музикалния театър във всичките му жанрови проявления.

 

УЧЕБЕН МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР

През 1964 г. по инициатива на Любомир Пипков е създаден Учебен оперен театър. В него студентите на Вокалния факултет, съвместно със своите преподаватели – режисьори и диригенти, имат възможността за редовни сценични изяви в реализации на заглавия от жанровете на операта, оперетата и мюзикъла.

Първата постановка на Учебния оперен театър е „Дон Паскуале“ от Гаетано Доницети, премиерно представена на 24 май 1964 на сцената на Софийската опера (диригент Христо Станишев, режисьор Михаил Янков, художник-сценограф Евгения Раева). През годините Учебният оперен театър представя своите спектакли на различни сцени – концертната зала на Музикалната академия, Софийската национална опера, Държавния музикален театър, както и във Видин, Благоевград и Сливен. Важен етап в развитието му е сътрудничеството с Работническата опера – Сливен (в периода 1980 – 1990).

За многогодишната си дейност Учебният театър реализира множество постановки: „Отвличане от Сарая“ от Моцарт (1968, Софийска опера), „Продадена невеста“ от Сметана (1975, Софийска опера), „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт (1977, ДМТ „Стефан Македонски“, София), „Севилският бръснар“ от Росини (1980, Работническа опера – Сливен), „Любовен еликсир“ от Доницети (1981, Работническа опера – Сливен), „Просяшка опера“ от Бритън (1984, Софийска опера), „Консулът“ от Меноти (1987, НДК, София), „Манастирски неволи“ от Г. Костов (1989, Камерна опера – Благоевград), „Прилепът“ от Й. Щраус (1990, Работническа опера – Сливен). Диригенти са: Асен Найденов, Атанас Маргаритов, Радосвета Бояджиева, Любен Пинтев, Иван Вульпе, Недялко Недялков, Борис Хинчев; а режисьори: Драган Кърджиев, Михаил Янков, Владимир Дановски, Стефан Трифонов, Петър Щърбанов, Михаил Хаджимишев и Павел Герджиков. Тези постановки дават възможност за първа творческа изява и професионално израстване на няколко поколения български оперни артисти, много от които впоследствие покорили престижните световни сцени.

През последните години в Учебния театър са реализирани и редица премиерни заглавия, обогатяващи репертоара му от над 100 класически и съвременни творби. За високото художествено ниво на дейността на театъра особено голям принос имат диригентите проф. д-р Христо Игнатов, проф. д-р Ивайло Кринчев, доц. Атанас Варадинов и доц. д-р Деян Павлов.

През 2012 г. Учебният оперен театър е преименуван на Учебен музикален театър предвид разгръщането на репертоара му с произведения от всички музикално-сценични жанрове. НМА е сред малкото образователни институции в световен мащаб, които поддържат непрекъснато функциониращ представителен учебен музикален театър.

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ДНЕС

Приемно време на преподавателите

проф. д-р Ивайло Кринчев – понеделник -10.00ч.-12.00ч. стая № 34
krinchev@mail.bg
проф. д-р Виолета Горчева – понеделник -11.00ч.-13.00ч. Балетна зала
biters2@gmail.com
проф. д-р Деян Павлов – сряда 14.00ч.-16.00ч. стая № 3
deyanpavlo@abv.bg
проф. д-р Мария Илиева – понеделник 14.00ч.-16.00ч. стая № 63
mashailieva@abv.bg
проф. д-р Желка Табакова сряда 10.00ч – 12.00ч. стая № 9
j_tabakova@yahoo.com
доц. д-р Александър Текелиев –петък 15.00ч.-17.00ч стая № 3
tekelievopera@gmail.com
гл.ас. д-р Радослав Радев – четвъртък 17.00ч.-19.00ч. стая М1
radorad@abv.bg
ас. д-р Стефан Донев – вторник 10.00ч. – 12.00ч. стая № 9
stefandonevdonev@gmail.com
ас. Пенка Казанджиева – петък 11.30ч. – 13.30ч. стая № 3А
penkakaza@abv.bg

Диригенти

проф. д-р Ивайло Кринчев

проф. д-р Деян Павлов

ас. Борис Спасов

ас. Владимир Бошнаков

 

Режисьори

акад. Пламен Карталов

проф. Павел Герджиков

проф. д-р Виолета Горчева

доц. д-р Александър Текелиев

доц. д-р Нина Найденова

ас. д-р Стефан Донев

ас. Огнян Драганов

 

Пластика

проф. д.изк. Цонка Великова

ас. Марчо Апостолов

 

Джаз танци

гл. ас. д-р Радослав Радев

 

Оперна драматургия

проф. д-р Боянка Арнаудова

 

 

Балетна педагогика и балетна режисура

доц. Калина Богоева

проф. д-р Мария Илиева

проф. д-р  Желка Табакова

проф. д.изк. Анелия Янева, хоноруван преподавател

ас. д-р Бонка Матова, хоноруван преподавател

ас. д-р Наталия Цонева, хоноруван преподавател

ас. Ангелина Гаврилова, хоноруван преподавател

 

История на изкуството и стилознание

ст. пр. д-р Пенка Казанджиева

 

Корепетитори

Мира Искърова

Блага Николова

Евелина Станчовска

д-р Мария Русева

д-р Даниела Янева

Цветомира Цонева

Йоланта Смолянова

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Диригенти

проф. Асен Димитров (1894 – 1960)

Атанас Маргаритов (1912 – 1998)

Христо Станишев

Драгомир Ненов (1927 – 2016), хоноруван преподавател

Любен Пинтев (1925 – 2000)

Михаил Лефтеров (1907 – 2006)

Росица Баталова (1930 – 2015), хоноруван преподавател

Радосвета Бояджиева (1923 – 2018), хоноруван преподавател

Иван Маринов (1928 – 2003)

проф. Иван  Вульпе (1930 – 2003)

проф. Борис Хинчев (1934 – 2008)

проф. Недялко Недялков (1935 – 2001)

проф. Александър Йосифов (1940 – 2016)

проф. Христо Игнатов (1948 – 2019)

доц. Атанас Варадинов (1959 – 2016)

 

Режисьори

проф. Драган Кържиев (1896 – 1968)

доц. Михаил Янков (1912 – ?)

Евстати Евстатиев (1912 – ?), помощник-режисьор към Учебния оперен театър

Михаил Хаджимишев (1914 – 1987), хоноруван преподавател

доц. Стефка Атанасова (1918 – ?)

проф. Петър Щърбанов (1920 – 2005), хоноруван преподавател

проф. Стефан Трифонов (1922 – 2007)

Владимир Дановски

проф. Светозар Донев

проф. д.изк. Румен Нейков

 

Актьорско майсторство

Георги Дончев (1884 – 1950) – оперни и драматични упражнения

Драгомир Казаков (1866 – 1948) – сценични и драматични упражнения

Хрисан Цанков (1890 – 1967)

Илия Иванов (1901 – 1958), хоноруван преподавател

доц. Герда-Глоке Ангелушева (1909 – 1993), хоноруван преподавател – сценично движение

Гавраила Даскалова (1922 – ?)

Ваня Бъчварова

 

Пластика

Николай Веков (?)

Мария Димова (1901 – 1944)

Анастас Петров (1899 – 1978), хоноруван преподавател

Дора Мушанова (1920 – 1994), хоноруван  преподавател

 

Танци

Наталия Яковлева

Мария Ангелова

 

Грим и костюми

Георги Дончев (1884 – 1950)

Николай Веков (?)

Васил Съчанов (1920 – ?), хоноруван преподавател

 

Дикция и художествено четене

Надежда Костова (1899 – ?)

Здравка Стойнова (1904 – ?)

Невена Хаджиенева (1933 – ?), хоноруван преподавател

Бочо Василев

 

Балетна педагогика и балетна режисура

проф. Петър Луканов

д-р Теодор Попов, хоноруван преподавател

 

Стилознание

Анна Хаджимишева (1915 – ?), хоноруван преподавател

извънр. доц. Радостин Чомаков (1937 – 2016)

 

Фехтовка

Евстати Евстатиев (1912 – ?), хоноруван преподавател

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Драган Кържиев (1896 – 1968)

проф. Любомир Пипков (1904 – 1974)

проф. д.изк. Румен Нейков

проф. д-р Ивайло Кринчев

доц. Атанас Варадинов (1959 – 2016)

проф. д-р Виолета Горчева