проф. д-р Боряна Ламбрева

ръководител на катедрата


Когато през 1921 г. е създадена ДМА, за преподаватели по пеене са поканени известните оперни певци, основатели на Оперната дружба, Иван Вульпе и Димитър Попиванов. Скоро след назначаването им в Академията и двамата са удостоени с академичната титла „професор“ за творческите и педагогическите си успехи.

Впоследствие са поканени да преподават други изявени певци, изградили се в ДМА и като вокални педагози със значими успехи. Това са професорите Людмила Прокопова, Ана Тодорова, Мара Маринова-Цибулка, Цветана Дякович, Елена Ангелова-Орукин, Петър Райчев. С времето преподавателският състав се разширява, като на преден план е стремежът да се използват постиженията на световната вокална педагогика, да се обединят възгледите на преподавателите върху принципните акустично-физиологични и естетически начала, чрез което да се профилира и изгради българска национална певческа школа. За нейното развитие безспорен принос имат забележителните педагози проф. Христо Бръмбаров, проф. Георги Златев-Черкин, проф. Илия Йосифов, проф. Любомир Пипков.

В катедра „Класическо пеене“ обучението на студентите е насочено към овладяване на принципите на белкантовото изкуство и изработването на базов репертоар. Младите певци получават възможност за усвояване на различни жанрове в областта на класическото пеене. Още в самото начало на обучението си те, наред с оперните произведения, изпълняват и много песни от българския и световния репертоар. Големият български композитор Любомир Пипков се счита за създател на дисциплината камерно пеене – една от основните дисциплини, изучавани от младите певци. Учебната й програма включва материал, предназначен предимно за камерно музициране – солови песни за глас и пиано от всички епохи и стилове, ансамбли от камерно-вокалното творчество, но и части от кантатно-ораториални произведения. През 1948 Пипков е назначен като извънреден професор по вокални ансамбли, както се е наричал предметът по това време. Самото обучение по камерна музика обаче има вече традиции в българската вокална школа. В своята педагогическа работа голямо внимание на камерния жанр са обръщали вокалните педагози Елена Орукин, Людмила Прокопова, Мара Маринова-Цибулка – самите те с немалка изпълнителска кариера в тази сфера.

С годините в катедрата се въвеждат нови дисциплини, целящи многостранното развитие на студентите по оперно пеене. Сред тях е фонология с преподавател проф. д-р Иван Максимов, автор на „Основи на фониатрията“ (1983) и „Вокална фонология“ (1993).

Между изявените възпитаници на Академията през 60-те и 70-те години на XX век са именити оперни певци като Стефка Евстатиева, Христина Ангелакова, Калуди Калудов, Стефка Минева, Бойко Цветанов, Румен Дойков, Димитър Станчев и мн. др.

През последните години сред ярко талантливите възпитаници, продължители на традицията на българската вокална школа и творци със забележителен принос за европейската и световна музикална култура, са Веселина Кацарова, Владимир Стоянов, Дарина Такова, Цветелина Василева, Надежда Кръстева, Камен Чанев, Кирил Манолов, Марияна Пенчева, Радостина Николаева, Габриела Георгиева.

Студентите от специалност „Оперно пеене“ имат възможността да участват в спектакли на Учебния музикален театър, а също и да се включват в концертни програми, с което успешно се формира тяхното сценично поведение. Особено ценно е сътрудничеството на НМА с Националната опера и балет, Националния музикален театър „Стефан Македонски“, Старозагорската опера, Бургаската опера, както и с други оперни театри в страната, които канят изявени студенти за участие в свои постановки. Отлична форма за развитие на студентите са и организираните от факултета академични конкурси. Важен стимул в обучението е подготовката за различни национални и международни певчески състезания.

Успехите на преподавателите, както и художествените постижения на повечето от възпитаниците на Вокалния факултет са доказателството за правилно изградена методика, упорита работа и високи критерии в преподаването.

 

* * *

Приемно време на преподавателите

Класическо пеене

проф. д-р Свилен Райчев – зам.-ректор – вторник 12-14 ст.61а
svilen_raychev@abv.bg
проф. Нико Исаков – декан – понеделник 11-13 декански к-т
nisakov@abv.bg
проф. д-р Маргарита Баснарова – понеделник 14-16 23 ст.
basnarov@abv.bg
проф. д-р Иванка Нинова – понеделник 14-16 36 ст.
ivanka.ninova@gmail.com
проф. д-р Николай Моцов – понеделник 14-16 11ст.
nicolaimotsov@gmail.bg
проф. д-р Елица Нешевска – вторник 13-15 10 ст.
eneshevska@yahoo.com
проф. д-р Велизара Караянкова – вторник 14-18 23 ст.
karayankova@abv.bg
доц.д-р Мариана Пенчева – понеделник 14-16 8 ст.
m.pentcheva@yahoo.it
доц.д-р Габриела Георгиева – понеделник 14-16 26 ст.
gabriella@gbg.bg
доц. д-р Нона Кръстникова – сряда 12-14 9 ст.
asterion.st@gmail.com
ас. Кирил Манолов – вторник 13-15 8 ст.
kirilmanolov@hotmail.com
хон.проф . Илка Попова – вторник 13-15 11ст
nicolaimotsov@gmail.bg
хон.проф. Мила Дюлгерова – понеделник 13-15 10 ст.
asterion.st@gmail.com
хон.ас. Ева Перчемлиева – петък 14-16 25 ст.
evaperchemlieva@gmail.com
хон. ас. д-р Радостина Обретенова – понеделник 14-16 25 ст.
fidelius1@abv.bg
хон.ас. Гиргина Гиргинова – петък 14-16 11 ст.
girginagirginova@gmail.com

Камерно пеене

проф. д-р Боряна Ламбрева – р-л катедра КЛП – сряда 14-16 36 ст.
boryana_lambreva@abv.bg
проф. д-р Галина Апостолова – вторник 10-12 6 ст.
galina.apostolova@gmail.com
проф. д-р Елена Каралийска – вторник 14-16 9 ст.
karalijskaelena@yahoo.com
проф. д-р Ермила Секулинова – петък 14 -16 26 ст.
eschweizer@abv.bg
гл. ас. д-р Емелина Горчева-Димова – понеделник 10-12 6 ст.
emelina.gorcheva@gmail.com

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ДНЕС

 

Класическо пеене

проф. Илка Попова

проф. Мила Дюлгерова-Кръстникова

проф. Нико Исаков

проф. д-р Свилен Райчев

проф. д-р Маргарита Баснарова-Атанасова

проф. д-р Мария Белчева

проф. д-р Иванка Нинова-Метаниева

доц. д-р Велизара Караянкова

проф. д-р Елица Нешевска

проф. д-р Николай Моцов

гл. ас. д-р Нона Кръстникова

доц. д-р Габриела Георгиева

доц. д-р  Мариана Пенчева

 

Камерно пеене

проф. д-р Боряна Ламбрева

проф. д-р Галина Апостолова

проф. д-р Елена Каралийска-Тръпкова

проф. д-р Ермила Секулинова-Швайцер

гл. ас. д-р Емелина Горчева

 

Фонология

д-р Боримир Фурнаджиев

 

Акомпанятори

Василена Атанасова

Вивиана Груданска

Зиедите Рункуле

Лилия Жекова

Мирослав Георгиев

Светлана Спасова

Стилияна Иванова

 

* * *

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Класическо и камерно пеене

Димитър Попиванов (1874 – 1954)

проф. Иван Вульпе (1876 – 1929)

Стефан Македонски (1885 – 1952)

проф. Петър Райчев (1887 – 1960)

проф. Людмила Прокопова (1888 – 1959)

проф. Христина Морфова (1889 – 1936)

проф. Мара Цибулка (1891 – 1977)

проф. Ана Тодорова (1892 – 1972)

проф. Пенка Тороманова (1892 – 1961)

проф. Елена Орукин (1895 – 1971)

проф. Михаил Попов (1899 – 1978)

Сия Войникова (1901 – 1961)

проф. Любомир Пипков (1904 – 1974)

проф. Георги Златев-Черкин (1905 – 1977)

проф. Христо Бръмбаров (1907 – 1974)

доц. Геновева Списаревска (1907 – ?)

проф. Цветана Дякович (1908 – 1990)

проф. Илия Йосифов (1912 – 1993)

проф. Райна Михайлова (1915 – 2008)

проф. Лиляна Жабленска (1918 – 2006)

проф. Елена Киселова (1920 – 2014)

проф. Матилда Пинкас (1921 – 2016)

Елена Миндизова (1922 – 2011)

проф. Сили Бръчкова (1923 – ?)

проф. Сима Иванова (1923 – 2004)

Милка Драгнева (1925 – 2013)

проф. Константин Карапетров (1930 – 2011)

д-р Георги Вачев

Мария Стоянова

проф. Асен Селимски

проф. Лиляна Стефанова

проф. Чавдар Хаджиев (1931 – 2004)

доц. Никола Василев (1932 – 2009)

проф. Реса Колева (1934 – 2020)

проф. Руско Русков (1934 – 2015)

доц. Цветанка Петрова-Герджикова

доц. Сабин Марков (1935 – 1993)

доц. Констанца Вачкова (1935 – 2018)

Рени Пенкова, хоноруван преподавател

доц. Людмила Хаджиева (1947 – 2013)

проф. Благовеста Карнобатлова-Добрева

д-р Нели Божкова

доц. Ирена Бръмбарова

доц. Христина Ангелакова (1944 – 2018)

проф. Майер Франк

проф. Жасмина Костова

проф. Благовеста Константинова

д-р Благовеста Ангелова, хоноруван преподавател

 

Фонология

проф. д-р Иван Максимов (1913 – ?)

 

Акомпанятори

Асен Найденов

Атанас Атанасов

Вера Баева

Лиляна Байнова

Елена Везнева

Анна Венкова

Вера Дренкова

Георги Златев-Черкин

Петър Щабеков

Георги Стефанов

Жоржета Волц

Катя Вълева

Майда Папазян

Кирил Дряновски

Тамара Завадовска

Мара Игнатова

Елена Манова

Елена Миндизова

Цветанка Петрова-Герджикова

Светлана Максимова

Людмила Друмева

Лили Минчева

Белина Селимска

Благовеста Константинова

Божидара Стефанова

Божидарка Томова

Анриета Попова

Наталия Белева

Екатерина Димитрова

Адриана Коцева

Меглена Маркова

Миглена Каменова

Мартин Бъчваров

Светослав Лазаров

Мария Добрева

Десислава Щерева

Десислава Попова

 

* * *

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ“ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

проф. Цветана Дякович (1908 – 1990)

проф. Георги Златев-Черкин (1905 – 1977)

проф. Лиляна Жабленска (1918 – 2006)

проф. Елена Киселова (1920 – 2014)

проф. Лиляна Стефанова

проф. Константин Карапетров (1930 – 2011)

проф. Илка Попова

проф. Жасмина Костова

проф. Нико Исаков

проф. д-р Свилен Райчев