УЧЕБЕН ОТДЕЛ
 д-р Мариян Георгиев  Ръководител направление и кариерен център  02 / 4409 782
 Ева Драгомирова  Главен експерт  02 / 4409 747
 Николета Ненова  Главен експерт  02 / 4409 752
 Факултетни канцеларии
 Юлияна Анастасова  Секретар ВФ и Балетно изкуство  02 / 4409 766
 Деница Чардакова  Секретар ИФ  02 / 8703 049
 Светлана Богданова  Секретар ТКДФ  02 / 4409 746
Вера Георгиева  Секретар ПДИ  02 / 4237 657