инж. Евгени Вълков  Помощник Ректор  02 / 4409 780
 Ваня Александрова  Домакин  02 / 4409 785
 Стоян Ангелов  Системен администратор  02 / 4409 789
 Емил Иванов  Завеждащ техническа служба  02 / 4409 788
 Анатолий Георгиев  Оператор, ксерокс  02 / 4409 787
 Атанас Маджаров  Инспектор на оркестър  02 / 4409 761
 Златин Георгиев  Завеждащ ат. акордьори
 Константин Босилков  Старши акордьор
 Алексей Димитров  Акордьор
 Йордан Петров  Акордьор