Административни звена и направления

Илона Копчева Телефони: 02  4409 740
 УЧЕБЕН ОТДЕЛ
 д-р Мариян Георгиев  Ръководител направление и кариерен център  02 / 4409 751
 Ева Драгомирова  Главен експерт  02 / 4409 747
 Николета Ненова Главен експерт  02 / 4409 752
 Факултетни канцеларии
 Юлияна Анастасова  Секретар ВФ и Балетно изкуство  02 / 4409 766
 д-р Деница Чардакова Секретар ИФ  02 / 8703 049
 Светлана Богданова  Секретар ТКДФ  02 / 4409 746
Вера Георгиева  Секретар ПДИ  02 / 4237 657
Соня Ханджиева  Ръководител направление и гл. счетоводител  02 / 4409 790
Лилия Попова  Счетоводител  02 / 4409 791
Надя Георгиева  Счетоводител  02 / 4409 793
Димитринка Тавраджиева  Счетоводител  02 / 4409 791
 Емилия Цолова  Касиер  02 / 4409 792
инж. Евгени Вълков  Помощник Ректор  02 / 4409 780
 Ваня Александрова  Домакин  02 / 4409 785
 Стоян Ангелов  Системен администратор  02 / 4409 789
 Емил Иванов  Завеждащ техническа служба  02 / 4409 788
 Анатолий Георгиев  Оператор, ксерокс  02 / 4409 787
 Атанас Маджаров  Инспектор на оркестър  02 / 4409 761
 Златин Георгиев  Завеждащ ат. акордьори
 Константин Босилков  Старши акордьор
 Алексей Димитров  Акордьор
 Йордан Петров  Акордьор
 Поля Велкова  Главен експерт „Човешки ресурси“  02 / 4409 741
 Кирил Гюлмезов   02 / 4409 742
 д-р Елисавета Петкова  Директор на Библиотеката  02 / 4409 771
 Наталия Христова-Крачанова  Библиотекар-експерт  02 / 4409 773
 Ива Ханджиева-Мавродиева   Библиотекар-експерт  02 / 4409 773
 Александър Бойчев  Библиотекар  02 / 4409 773
 Любомир Ангелов  Експерт техническа информация  02 / 4409 772
Кристина Венкова   02 / 4409 784