Предстоящи Събития

Зарежда Събития

« Всички Събития

  • Това събитие е минало събитие.

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Основна цел на проектното предложение

19.09.2021 @ 8:00 - 31.12.2023 @ 17:00

 

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

 

Основна цел на проектното предложение е модернизацията и дигитализацията на учебния процес в НМА “Проф. П.Владигеров” и АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на пазара на труда. Това ще се осъществи чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите по новите учебни програми, включително и чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

 

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев ще постигнат:

  • Модернизация на учебните програми и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание;
  • Професионално развитие на преподавателите от партниращите ВУ и подобряването на езиковите им умения, както и уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;
  • Интернационализация на ВУ и по-добро позициониране в Европейското пространство за висше образование.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 979 188.20 ЛВ.,

 

ОТ КОИТО 1 682 309.97 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И 296 878.23 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ.

 

НАЧАЛО: 15.07.2021 Г.

 

КРАЙ: 31.12.2023 Г.

Детайли

Начало:
19.09.2021 @ 8:00
Край:
31.12.2023 @ 17:00

Място

НМА сграда 1
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94
Sofia, Bulgaria
+ Google Map