Магистър след средно

10.06.2021

Theory of Music

Period of study – 5 academic years, full-time training   Required 300 credits (60 for each year of full-time training). The credits are accumulated from compulsory […]
10.06.2021

Musicology

Period of study: 5 academic years, full time. A total of 300 credits is required, i.e. 60 credits for each year of full-time study. They are […]
10.06.2021

Composition

Period of study: 5 academic years, full time. A total of 300 credits is required, i.e. 60 credits for each year of full-time study. They are […]
10.06.2021

Wind Orchestra Conducting

Period of study: 5 academic years, full time. A total of 300 credits is required, i.e. 60 credits for each year of full-time study. They are […]
10.06.2021

Choral Conducting

Period of study: 5 academic years, full time. A total of 300 credits is required, i.e. 60 credits for each year of full-time study. They are […]
10.06.2021

Opera and Symphony Conducting

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) […]