Теоретико‐композиторски и диригентски факултет

10.06.2021

Педагогика на обучението по музика едногодишен курс

Срок на обучение: – 1 учебна година (два семестъра), редовно обучение, за завършили бакалавърска степен по същата специалност или по специалност от направление 8.3. „Музикално и […]
10.06.2021

Педагогика на обучението по музика двугодишен курс

Срок на обучение: – 2 учебни години (четири семестъра), редовно обучение, за завършили бакалавърска степен по друга специалност. Необходими 60 кредита за година. Те се набират […]
10.06.2021

Музикотерапия

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта […]
10.06.2021

Музикознание

Срок на обучение: – 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми […]
10.06.2021

Мениджмънт на музикалните индустрии

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „магистър“ са необходими 120 кредита (60 за всяка учебна година) от задължителни (70%), избираеми (20%) […]
10.06.2021

Медийна композиция и електроакустична музика

Срок на обучение: 2 учебни години Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини. По решение на […]
10.06.2021

Композиция

Срок на обучение: – 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми […]
10.06.2021

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Срок на обучение: – 1 година за завършилите бакалавърска степен по звукорежисура, редовно обучение. – 2 години за завършилите бакалавърска степен по друга специалност, редовно обучение […]
10.06.2021

Звукорежисура и звуков дизайн за игри

Обучението в програмата се осъществява съвместно с Юбисофт София Лектори от Юбисофт София: Елица Александрова и Ивайло Кастеллиев Срок на обучение: – 1 година за завършилите […]
10.06.2021

Дирижиране- духов оркестър

Срок на обучение: – 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми […]
10.06.2021

Дирижиране – хорово

Срок на обучение: – 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми […]
10.06.2021

Дирижиране – оперно-симфонично

Срок на обучение: – 2 години за завършилите висше музикално образование, редовно обучение Необходими 60 кредита за всяка година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми […]
10.06.2021

Теория на музиката

Срок на обучение – 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се събират от задължителни (70%), избираеми […]
10.06.2021

Музикознание

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) […]
10.06.2021

Композиция

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) […]
10.06.2021

Дирижиране – духов оркестър

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) […]
10.06.2021

Дирижиране – хорово

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) […]
10.06.2021

Дирижиране – оперно-симфонично

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) […]
10.06.2021

Педагогика на обучението по музика

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. Изучавани дисциплини: – задължителни: Въведение в Теория на музиката, Дирижиране хор от клавир I, Педагогика, Курсов хор, Инструментознание, Философия, […]
08.06.2021

Звукорежисура, звуков и медиен дизайн

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]