10.06.2021

Чембало

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Цугтромбон

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност цугтромбон; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Цигулка

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност цигулка; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Флейта

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност флейта; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Фагот

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност фагот; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Ударни инструменти

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност ударни инструменти; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с […]
10.06.2021

Туба

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност туба; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Тромпет

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност тромпет; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Пиано

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност пиано; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Орган

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Обой

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност обой; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Контрабас

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност контрабас; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Класическа китара

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност класическа китара; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с […]
10.06.2021

Кларинет

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност кларинет; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Клавирен съпровод

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност пиано; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Камерна музика

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност инструментално изкуство – вид инструмент; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Инструментална педагогика – пиано

Срок на обучениие: 2 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), […]
10.06.2021

Виолончело

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност виолончело; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Виола

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност виола; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]
10.06.2021

Валдхорна

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност валдхорна; – 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска […]