30.03.2022

Фолклорна хореография

Срок на обучение: 4 години задочно обучение. За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита. Те се набират от задължителни избираеми и факултативни дисциплини. По […]
10.06.2021

Поп и джаз пеене

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз пеене; – 2 учебни години, редовно обучение, за […]
10.06.2021

Поп и джаз – Цугтромбон

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Цугтромбон; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Флейта

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Флейта; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Ударни инструменти

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Ударни инструменти; – 2 учебни години, редовно […]
10.06.2021

Поп и джаз – Тромпет

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Тромпет; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Саксофон

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Саксофон; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Пиано

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Пиано; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Контрабас

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – Контрабас; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Китара

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – китара; – 2 учебни години, редовно обучение, […]
10.06.2021

Поп и джаз – Бас китара

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност Поп и джаз – бас китара; – 2 учебни години, редовно […]
10.06.2021

Оперета и мюзикъл

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”; – 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности. За […]
10.06.2021

Музикално-сценична режисура

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Музикално-сценично изкуство”; – 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности. За […]
10.06.2021

Класическо пеене

Срок на обучение: – 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”; – 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности. За […]
10.06.2021

Камерно пеене

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”; – 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности. За […]
10.06.2021

Вокална педагогика

Срок на обучениие: – 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”; – 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври с други специалности. За […]
10.06.2021

Балетна режисура

Срок на обучение: 2 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „магистър” са необходими 120 кредита (по 60 за всяка година). Те се набират от задължителни […]
10.06.2021

Балетна педагогика

Срок на обучение: 1 учебна година, редовно обучение За придобиване на степен „Магистър” са необходими 60 кредита. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни […]
10.06.2021

Поп и джаз пеене

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение  За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Цугтромбон

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]