19.09.2021

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Основна цел на проектното предложение

  ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“   Основна цел на проектното предложение е модернизацията […]
11.09.2021

Общо отчетно събрание на НМА

Уважаеми членове на Общото събрание на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, На основание   решение на Академичния съвет от 07 септември 2021 година, свиквам редовно отчетно общо […]
11.09.2021

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в партньорство с Huawei стартира конкурс за кратка музикална композиция “Sounds like You”

Мултижанровите композиции с дължина между 60 и 120 секунди ще се оценяват от професионално жури, което ги слуша на новите TWS Hi-Res Audio слушалки Huawei FreeBuds 4 Официалната страница на Конкурса […]