30.03.2022

Фолклорна хореография

Срок на обучение: 4 години задочно обучение. За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита. Те се набират от задължителни избираеми и факултативни дисциплини. По […]
10.06.2021

Поп и джаз пеене

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение  За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Цугтромбон

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Флейта

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Ударни инструменти

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Тромпет

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Саксофон

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Пиано

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Контрабас

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Китара

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Поп и джаз – Бас китара

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година), които се набират от задължителни […]
10.06.2021

Музикално-сценична режисура

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година). Те се набират от задължителни […]
10.06.2021

Класическо пеене

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година). Те се набират от задължителни […]
10.06.2021

Балетна педагогика

Срок на обучение: 5 учебни години, задочно обучение За придобиване на степен „бакалавър” са необходими 240 кредита. Те се набират от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. По […]
10.06.2021

Цугтромбон

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Цигулка

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Фолклорно пеене

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Флейта

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Фагот

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]
10.06.2021

Ударни инструменти

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение. За придобиване на степен „бакалавър“ са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират […]