09.11.2021

Заповед Рд-09-655 от 09.11.2021 г.

З А П О В Е Д № Рд-09-655/09.11.2021 г. На основание Заповед No РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и решение на Ректорския […]
05.11.2021

Заповед за удължаване на срока на Заповед №Рд-09-630/20.10.2021 г.

З А П О В Е Д № Рд-09-647/05.11.2021 г.  На основание Заповед No РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването   Н А Р […]
02.11.2021

Класирани студенти за стипендия по ПМС 90

Уважаеми колеги, Всички студенти, класирали се за стипендия по ПМС 90 трябва да предоставят бележка, удостоверяваща лична банкова сметка в банка ДСК, както да упоменат три […]
20.10.2021

ЗАПОВЕД противоепидемични мерки

№ Рд-09-630/20.10.2021 г.  На основание заповед No РД-01-856 от 19.10.2021 г.. на Министъра на здравеопазването и решение на Академичния съвет на Национална музикална академия „Проф. Панчо […]
01.10.2021

Срокове за подаване на документи за стипендия

Уважаеми студенти, Документи за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година, съгласно ПМС № 90 ще се подават от 04 октомври  до 15:00 […]
28.09.2021

Общо отчетно събрание на Теоретико-композиторски и диригентски факултет

На 05 октомври /вторник/ от 13.30 часа в Концертната зала на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще се проведе общо отчетно събрание на Теоретико-композиторски и […]
22.09.2021

ПРОВЕДЕНА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0034-C01 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НМА “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” И АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“

    На 21.09.2021 г. от 11:00 часа в концертната зала на НМА “Проф. Панчо Владигеров” се проведе начална пресконференция за представянето на проект BG05M2OP001-2.016-0034-C01 “Модернизация […]
21.09.2021

Актуализирани Правила за проектите за НХТД в НМА

На свое заседание, проведено на 16.09.2021 г., Академичният съвет на НМА актуализира следните документи, отнасящи се до проектите за научна и художественотворческа дейност: Правила НХТД 2021 […]
19.09.2021

Пресконференция на НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” за стартирането на проект BG05M2OP001-2.016-0034-C01 “Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

    ПОКАНА НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ “ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” Ви кани на пресконференция за стартирането на проект BG05M2OP001-2.016-0034-C01 “Модернизация на учебния процес в НМА “Проф. Панчо […]
13.09.2021

Кандидатстване в Студентските общежития на НМА за учебната 2021/2022 година

Уважаеми студенти, Кандидатстването в студентските общежития на НМА за учебната 2021/2022 г. ще се извършва САМО дистанционно. Документи можете да подавате на следния имейл – so@nma.bg […]
09.09.2021

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2021 г. ТРЕТА СЕСИЯ

08.09.2021

Откриване на учебната 2021/2022 г. в НМА

Официалното откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 13 септември в Концертната зала на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 94, по следния график: от […]
07.07.2021

Допълнителен прием за учебната 2021-2022 година

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“   ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за учебната 2021/2022 година   I. За образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и за образователно-квалификационна степен „магистър“ след […]