23.10.2023

Класиране за стипендии по ПМС 90 за зимен семестър на уч. 2023/2024 година

Уважаеми колеги, може да видите дали сте се класирали за стипендия за зимен семестър на учебната 2023/2024 година: ТУК
26.09.2023

Срокове за подаване на документи за стипендии по ПМС №90 за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Уважаеми студенти, Документите за кандидатстване за стипендия за зимен семестър на учебната 2023/2024 година, съгласно ПМС № 90, ще се подават от 02 октомври (понеделник) до […]
20.09.2023

Отчетно общо събрание на НМА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование,  чл. 11, ал. 3, буква „б“ от Правилника за устройството и дейността на […]
13.09.2023

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /четвърта сесия/

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – четвърта сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
04.09.2023

Информация за настаняване в студентските общежития за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми колеги, Във връзка с настаняването в студентски общежития за учебната 2023/2024 г. ви информираме следното: • Студентите настанени в блок № 22 Б на НМА […]
18.07.2023

Официално откриване на учебната 2023/2024 година

Уважаеми студенти, преподаватели и служители на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, От името на ръководството на Академията Ви каня на тържественото откриване на учебната година […]
18.07.2023

График за очните занятия на специалност балетно изкуство/балетна педагогика и фолклорна хореография за зимен семестър на учебната 2023/2024 година

Уважаеми колеги, Графикът можете да видите ТУК.
17.07.2023

Прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“

  Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” обявява прослушване за попълване щата на АСО /Академичен симфоничен оркестър/ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“ със следните щатни бройки: […]
14.07.2023

Информация за подаване на документи и настаняване в студентските общежития за учебната 2023/2024

Уважаеми студенти, Кандидатстването в студентските общежития на НМА за учебната 2023/2024 г. ще се извършва САМО дистанционно. Документи можете да подавате на следния имейл – so@nma.bg Необходими […]
13.07.2023

Допълнителен прием за магистър след висше образование за учебната 2023/2024 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява допълнителен прием след висше образование  по държавна поръчка и платено обучение за учебната 2023/2024 г. по всички специалности. Документите […]
30.06.2023

На вниманието на кандидат-студентите по ПМС № 103/1993 г. и по ПМС № 228/1997 г.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ публикува информация за кандидатстването и приема на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония, за студенти […]
23.06.2023

График за провеждане на приемните изпити

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, Графиците за провеждане на приемните изпити по факултети на 27, 28 и 29 юни можете да видите на следните линкове: Теоретико-композиторски и диригентски факултет […]
22.05.2023

Консултация за кандидат-студенти в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“

Уважаеми кандидат-студенти, На 10 юни (събота) от 14 ч. ще се проведе безплатна консултация от проф. д-р Кремена Ангелова за кандидатстващите в специалност „Звукорежисура, звуков и […]
18.04.2023

Национален уъркшоп на проф. д-р Николай Градев „Хармония. Практически курс“ (IV част „Хроматика“)

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да ви поканим на Националния уъркшоп на проф. д-р Николай Градев „Хармония. Практически курс“ (IV част „Хроматика“) за повишаване квалификацията на педагогическите […]
18.04.2023

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /трета сесия/

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – трета сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]
27.03.2023

Проверка на резултати от предварителните приемни изпити за учебната 2023/2024 г.

Проверка на резултатите на успешно издържалите предварителните кандидатстудентски изпити можете на направите на следния линк – https://ns.nma.bg/ Проверката се осъществява чрез въвеждане на сигнатура /входящия номер […]
14.03.2023

Класиране за стипендии по ПМС № 90 за летен семестър на уч. 2022/2023 година

Уважаеми колеги, Класирането можете да видите ТУК!
02.03.2023

Консултация за кандидат-студенти в специалност „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“

Уважаеми кандидат-студенти, На 11 март (събота) от 11 ч. ще се проведе безплатна консултация от проф. д-р Кремена Ангелова за кандидатстващите в специалност „Звукорежисура, звуков и […]
17.02.2023

Обучителни курсове за студенти по ПРОЕКТ: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 – Модернизация на учебния процес в НМА „Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

На вниманието на всички студенти!  Във връзка с проект: BG05M2OP001-2.016-0034-C01 „Модернизация и дигитализация на учебния процес в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ […]
13.02.2023

НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. /втора сесия/

СЪОБЩЕНИЕ НМА обявява конкурс за финансиране на проекти за научна и художественотворческа дейност – 2023 г. – втора сесия         ПРОЕКТИ за научна и художественотворческа дейност, […]