Процедури за защити на дисертации

03.01.2024

2024

2024 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Хорово дирижиране/ Татяна Желяпова – редовен докторант към […]
16.01.2023

2023

2023 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/ Джан Юен – редовен докторант към […]
10.01.2022

2022

2022 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Фагот/ Сабина Йорданова – редовен докторант към катедра […]
07.07.2021

2021

2021 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Солфеж/ Кристина Стоянова – редовен докторант към катедра […]
07.07.2021

2020

2020   Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Флейта/ Десислава Петева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2019

2019 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/ Мария Русева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2018

2018 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Теодора Димитрова – редовен докторант към катедра „Теория на музиката“, […]
07.07.2021

2017

2017 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Евелина Кулински – редовен докторант  към катедра „Дирижиране“, Теоротико-композиторски и […]