Процедури за защити на дисертации

07.07.2021

2021

2021 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/ Диен Ютинг – редовен докторант към […]
07.07.2021

2020

2020   Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Флейта/ Десислава Петева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2019

2019 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/ Мария Русева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2018

2018 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Теодора Димитрова – редовен докторант към катедра „Теория на музиката“, […]
07.07.2021

2017

2017 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Евелина Кулински – редовен докторант  към катедра „Дирижиране“, Теоротико-композиторски и […]