Процедури за заемане на академични длъжности

03.01.2024

Процедури за заемане на академични длъжности 2024

2024 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Дирижиране и композиция“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление […]
08.02.2023

Процедури за заемане на академични длъжности 2023

2023 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Класическо пеене“ Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
10.01.2022

Процедури за заемане на академични длъжности 2022

2022 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Теория на музиката“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2021

2021 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра ,,Музикално-сценично изкуство“, Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2020

2020 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Пиано“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2019

2019 Процедури за заемане на академични длъжности – 2019 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Камерна музика и съпровод”, Инструментален факултет при Национална музикална академия […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2018

2018 Процедури за заемане на академични длъжности – 2018 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Дървени духови инструменти“, Инструментален факултет при Национална музикална […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2017

2017 Процедури за заемане на академични длъжности – 2017 г. Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в Клавирна катедра, Инструментален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо […]