Обяви за конкурси за академични длъжности

09.01.2024

09.01.2024 г.

09.01.2024 г. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.3, АЛ.1 ОТ ЗРАСРБ НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“, СОФИЯ  ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 8.3 […]
20.10.2023

20.10.2023 г.

20.10.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
03.01.2023

03.01.2023 г.

03.01.2023 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
21.10.2022

21.10.2022 г.

21.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
14.10.2022

14.10.2022 г.

14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
04.01.2022

31.12.2021 г.

31.12.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
29.10.2021

29.10.2021 г.

29.10.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
28.09.2021

28.09.2021 г.

28.09.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични  длъжности в професионално […]
07.07.2021

12.01.2021 г.

12.01.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
07.07.2021

28.02.2020 г.

28.02.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академична длъжност в […]
07.07.2021

27.12.2019 г.

27.12.2019 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академични длъжности в […]
07.07.2021

24.09.2019 г.

24.09.2019 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
07.07.2021

29.12.2018 г.

29.12.2018 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и […]
07.07.2021

21.09.2018 г.

21.09.2018 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и […]
07.07.2021

20.10.2020 г.

20.10.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление […]