21.10.2022

21.10.2022 г.

21.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
14.10.2022

14.10.2022 г.

14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
14.10.2022

Обяви за конкурси за докторанти 2022/2023

Обява за конкурси за докторанти – 2022/2023 14.10.2022 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2022/2023 […]
10.01.2022

Процедури за заемане на академични длъжности 2022

2022 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Теория на музиката“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление […]
10.01.2022

2022

2022 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Класическо пеене/ Мариана Пенчева – докторант на самостоятелна […]
04.01.2022

31.12.2021 г.

31.12.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
29.10.2021

29.10.2021 г.

29.10.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово […]
28.09.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2021/2022

Обява за конкурси за докторанти – 2021/2022 28.09.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2021/2022 […]
28.09.2021

28.09.2021 г.

28.09.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични  длъжности в професионално […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2021

2021 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра ,,Музикално-сценично изкуство“, Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово […]
08.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020/2021

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2020

2020 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Пиано“, Теоретико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2019

2019 Процедури за заемане на академични длъжности – 2019 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Камерна музика и съпровод”, Инструментален факултет при Национална музикална академия […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2018

2018 Процедури за заемане на академични длъжности – 2018 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Дървени духови инструменти“, Инструментален факултет при Национална музикална […]
07.07.2021

2021

2021 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Солфеж/ Кристина Стоянова – редовен докторант към катедра […]
07.07.2021

2020

2020   Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Флейта/ Десислава Петева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2019

2019 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/ Мария Русева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2018

2018 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Теодора Димитрова – редовен докторант към катедра „Теория на музиката“, […]
07.07.2021

2017

2017 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Евелина Кулински – редовен докторант  към катедра „Дирижиране“, Теоротико-композиторски и […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]