Академични пролетни четения

10.11.2023

МУЗИКА И СВЕТОГЛЕД (2023)

10.12.2022

ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ (2022)

18.12.2021

100 години Национална музикална академия (2021)

Излезе от печат сборникът с научни публикации върху темата за 100-годишнината на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. В него са представени докладите от единадесетите Академични […]
15.12.2020

Светът на Бетовен – Бетовен и светът (2020)

През 2020 година международната общественост отбеляза подобаващо 250-годишнината от рождението на Бетовен. Множество събития – концерти, постановки, изложби, научни форуми – бяха посветени на композитора, който […]
15.02.2019

Панчо Владигеров и българският музикален XX век (2019)

15.02.2018

Българската култура през първата половина на ХХ век (2018)

15.02.2017

Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на XX век (2017)

15.02.2016

Музика и диктат (2016)

11.11.2015

ХХ век – време на конфронтации, време на открития (2015)

11.11.2014

Българският музикален авангард (2014)

11.11.2013

80 години от създаването на дружество „Съвременна музика“ (2013)

11.11.2012

II Академични пролетни четения (2012)

11.11.2011

I Академични пролетни четения (2011)