22.11.2023

Интегрална музикална теория 2023 г.

10.11.2023

МУЗИКА И СВЕТОГЛЕД (2023)

05.10.2023

Интегрална музикална теория 2022 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2021 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2020 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2018 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2017 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2016 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2015 г.

10.12.2022

ИДЕЯ – ИДЕАЛ – ИДЕОЛОГИЯ (2022)

18.12.2021

100 години Национална музикална академия (2021)

Излезе от печат сборникът с научни публикации върху темата за 100-годишнината на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. В него са представени докладите от единадесетите Академични […]
15.12.2020

Светът на Бетовен – Бетовен и светът (2020)

През 2020 година международната общественост отбеляза подобаващо 250-годишнината от рождението на Бетовен. Множество събития – концерти, постановки, изложби, научни форуми – бяха посветени на композитора, който […]
15.02.2019

Панчо Владигеров и българският музикален XX век (2019)

15.02.2018

Българската култура през първата половина на ХХ век (2018)

15.02.2017

Българската музикална култура през 20-те и 30-те години на XX век (2017)

15.02.2016

Музика и диктат (2016)

11.11.2015

ХХ век – време на конфронтации, време на открития (2015)

11.11.2014

Българският музикален авангард (2014)

04.10.2014

Интегрална музикална теория 2014 г.

11.11.2013

80 години от създаването на дружество „Съвременна музика“ (2013)