04.10.2023

Интегрална музикална теория 2021 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2020 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2018 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2017 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2016 г.

04.10.2023

Интегрална музикална теория 2015 г.

12.04.2022

XII Академични пролетни четения (2022)

11.04.2022

X Докторантски четения (2022)

18.12.2021

100 години Национална музикална академия (2021)

Излезе от печат сборникът с научни публикации върху темата за 100-годишнината на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. В него са представени докладите от единадесетите Академични […]
08.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2021

2021 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра ,,Музикално-сценично изкуство“, Вокален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово […]
08.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020/2021

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]
28.04.2021

Атанас Дюлгеров, Професор д-р

28.04.2021

Нико Исаков, Професор

28.04.2021

Адриана Благоева, Професор д-р

28.04.2021

Емилия Коларова, Професор д-р

28.04.2021

Сава Димитров, Професор д-р

10.04.2021

НМА честава 100 години от основаването си

Lorem ipsum е един от най-често използваните в печатарството и графичния дизайн заготовъчни текстове [1], служещи да запълват със съдържание онези графични елементи на документ или графична презентация, които трябва да бъдат […]
10.04.2021

COVID 19 и НМА

10.04.2021

Мисия и стратегия

Lorem ipsum е един от най-често използваните в печатарството и графичния дизайн заготовъчни текстове [1], служещи да запълват със съдържание онези графични елементи на документ или графична презентация, които трябва да бъдат […]
04.04.2021

МУЗИКОЗНАНИЕ

Музикознание Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми […]