11.09.2021

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в партньорство с Huawei стартира конкурс за кратка музикална композиция “Sounds like You”

Мултижанровите композиции с дължина между 60 и 120 секунди ще се оценяват от професионално жури, което ги слуша на новите TWS Hi-Res Audio слушалки Huawei FreeBuds 4     “Sounds like […]
08.09.2021

Откриване на учебната 2021/2022 г. в НМА

Официалното откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 13 септември в Концертната зала на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 94, по следния график: от […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2019

2019 Процедури за заемане на академични длъжности – 2019 Процедура за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ“ в катедра „Камерна музика и съпровод”, Инструментален факултет при Национална музикална академия […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2018

2018 Процедури за заемане на академични длъжности – 2018 Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в катедра „Дървени духови инструменти“, Инструментален факултет при Национална музикална […]
07.07.2021

2021

2021 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Солфеж/ Кристина Стоянова – редовен докторант към катедра […]
07.07.2021

2020

2020   Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Флейта/ Десислава Петева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2019

2019 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Камерно пеене/ Мария Русева – докторант на самостоятелна подготовка към […]
07.07.2021

2018

2018 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Теодора Димитрова – редовен докторант към катедра „Теория на музиката“, […]
07.07.2021

2017

2017 Образователна и научна степен „ДОКТОР“ по „Музикознание и музикално изкуство“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство Евелина Кулински – редовен докторант  към катедра „Дирижиране“, Теоротико-композиторски и […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2020

Обява за конкурси за докторанти 2020 29.09.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява конкурси за прием на редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2019

Обяви за конкурси за докторанти  2019           24.09.2019 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално […]
07.07.2021

Обяви за конкурси за докторанти 2018

Обяви за конкурси за докторанти      2018            09.10.2018 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София обявява конкурси за прием на редовни докторанти – държавна поръчка в  професионално […]
07.07.2021

12.01.2021 г.

12.01.2021 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
07.07.2021

28.02.2020 г.

28.02.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академична длъжност в […]
07.07.2021

27.12.2019 г.

27.12.2019 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академични длъжности в […]
07.07.2021

24.09.2019 г.

24.09.2019 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално […]
07.07.2021

29.12.2018 г.

29.12.2018 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и […]
07.07.2021

21.09.2018 г.

21.09.2018 г. Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и […]
07.07.2021

20.10.2020 г.

20.10.2020 г. Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление […]
07.07.2021

Процедури за заемане на академични длъжности 2017

2017 Процедури за заемане на академични длъжности – 2017 г. Процедура за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“ в Клавирна катедра, Инструментален факултет при Национална музикална академия „Проф. Панчо […]