Алманахът на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, създаден през 2009 г., е годишното научно издание на Академията, в което се публикуват статии в областта на музикологията, музикалното и танцовото изкуство. Редактор основател на Алманаха е Проф. д.изк. Томи Кърклисийски. Алманахът е наследник на издавания в периода 1960 – 1984 г. Годишник на БДК.

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно последния брой на АЛМАНАХ директно на вашата поща.

Съдържание

АЛМАНАХ
Година 10 (2018)

I. ГОЛЕМИ ИМЕНА И ТРАДИЦИИ НА НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

II. МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

К понятию музыкального материала: от Адорно до наших дней
Людмила Лейпсон (Свободная Вальдорфская школа г. Фленсбурга, Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки)

За понятието музикален материал: от Адорно до наши дни
Людмила Лейпсон (Свободно Валдорфско училище – Фленсбург, Новосибирска държавна консерватория „М. И. Глинка“)

The Concept of Musical Material: From Adorno to the Present
Ludmila Leipson (Free Waldorf School Flensburg,
Novosibirsk State Conservatory “M. I. Glinka”)

III. ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

IV. ДЕБЮТИ