(УДЪЛЖЕН СРОК) ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА МУЗИКАЛНА СТИПЕНДИЯ „ПАВЛИНА ДОКОВСКА“ 2022