Удължава се срокът за записване на новоприетите студенти за учебната 2022/2023 г.